The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge

Uitgangspunten

– Samen met opdrachtgevers beweging creëren:

Wij werken liever direct mee aan uw eigen plannen, dan dat we een executive summary van onze bevindingen opschrijven. Dat glimmende rapportje gaat toch maar een lade in.  Wij kijken niet toe vanaf de zijlijn, maar zijn een actieve deelnemer in veranderingsprocessen.

– Langdurende relatie gedurende hele trajecten

Denken over en werken aan verandering vraagt tijd om te beklijven in uw organisatie. Wij helpen u bij het initiëren, ondersteunen en verankeren van (radicale) innovaties; die beginnen voor ons bij plannen en eindigen bij een blijvend netwerk en impact.

– Weinig overhead, veel creatieve ruimte

We willen de tijd hebben voor onze opdrachtgevers en ook eens een idee kunnen uitwerken of ergens ons licht opsteken zonder dat de meter loopt. We houden de overhead laag: we werken vanaf een zolder in hartje Utrecht, we reizen graag per trein of fiets en koffie vinden we veel te belangrijk om een ander voor ons te laten zetten.

– Innerlijk verbonden

Wij worden gedreven door de dynamiek tussen en in mensen, de bewegingen in organisaties en de onderstromingen in de samenleving. En door wat we daarin belangrijk vinden: authentiek zijn, innerlijke betrokkenheid en wederkerigheid. Het is onze ervaring dat wezenlijke veranderingen pas ontstaan als we ons innerlijk durven te verbinden met onszelf, en ons van daaruit durven te verbinden met anderen en de opgaven waar we voor komen te staan. Daar zit voor ons niets zweverigs aan, we zien het als de weg die we als mens gaan.

De weg van de mens

Naar Het cultuurmodel van Hans van den Muijzenberg.

In verschillende culturen is in de afgelopen eeuwen gezocht naar antwoorden op vragen over de weg van de mens. Een weg waar niemand het begin of het einde van kent. Een weg die niet door iedereen wordt ervaren, niet van te voren kan worden uitgestippeld, en die zich in en aan ons ontvouwt. De weg die voorwaardelijk is om onszelf werkelijk te leren kennen en om, waar ook op aarde, de ander te gaan zien als medemens. Een weg die ons kan helpen de grote vraagstukken waar wij in de wereld voor staan het hoofd, en meer nog het hart, te bieden. De weg die wij zelf mogen gaan  en waarvan de filosoof Martin Buber zegt dat deze pas begint als de mens ophoudt zich voor zichzelf  te verstoppen…
Ook andere filosofen en culturen wijzen er op dat de buitenkant niet tot oprechtheid, deugd, harmonie en leven kan komen als de verbinding met de binnenkant ontbreekt. De weg van de mens leidt ons naar wie wij in wezen zijn. Het doorgronden van ons zelf, is een voorwaarde om een ander te begrijpen en het elkaar begrijpen ligt ten grondslag aan samen liefdevol leven. Niet het anders zijn, de verschillen zouden het uitgangspunt in ons leven moeten vormen. Het gaat er juist om een ander in zijn of haar eigenheid te zien en waar mogelijk ons zelf in de ander te herkennen. In wezen zijn wij allen gelijk en onderling verbonden, dat is de grond van ons bestaan.
De buitenkant kunnen wij kennen, de binnenkant kunnen wij alleen  ervaren.
Voor alle vraagstukken van deze tijd bedenken wij plannen. Plannen die zich alleen richten op vraagstukken buiten ons, maken geen gebruik van de binnenkant, terwijl wij er deel van zijn. De buitenkant wordt door ons gecreëerd om ons zelf te ontdekken. In de buitenkant komt tot  uitdrukking hoe wij ons van binnen verhouden en zo  creëren wij  onze werkelijkheid.  Een open binnenkant is voorwaarde om léven in ons handelen te brengen en te behouden, om evenwicht te krijgen tussen de binnen en de buitenkant en om plannen te doen slagen. Het vraagt om een voortdurende raakbaarheid waarin wij ons uitgenodigd weten ons zelf wezenlijk te leren kennen en naar buiten te brengen wat echt is, dat is pas waarlijke kracht. Dan heeft een plan een echt draagvlak, binnen ons zelf.

Een oud Indianen verhaal brengt dit ervaren van de binnenkant prachtig onder woorden:

De schepper verzamelde alle creaties en zei:
"Ik wil iets verstoppen voor de mensen totdat ze er klaar voor zijn: het is de realisatie dat zij hun eigen realiteit creëren!
”De adelaar zei: " Geef het aan mij, ik breng het naar de maan."
De schepper zei: " Nee, er komt een dag dat ze daar komen en het dan zullen vinden"
De zalm zei: "Ik zal het naar de bodem van de oceaan brengen."
De schepper zei: "Nee, ook daar zullen zij heengaan."
De buffel zei: " Ik zal het begraven op de weide vlaktes."
De schepper zei: " Ze zullen de huid van de aarde open snijden en het zelfs daar vinden."
Grootmoeder Mol, die in de schoot van Moeder Aarde leeft en geen fysieke,  maar spirituele ogen heeft, zei: Stop het in henzelf daar zullen ze nooit zoeken!" En de schepper zei: "Gedaan”!