The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer

Referenties

Derk Loorbach (directeur Dutch Research Institute for Transtions, DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam)

derkloorbach“Viatore is onze natuurlijke transitiepartner in het zorgdomein. Viatore geeft bij uitstek handen en voeten aan transitiemanagement door zich in te zetten voor het opbouwen van nieuwe manieren van denken en werken in de zorg. Als DRIFT werken we daarom graag met hen samen: gezamenlijk vertalen we transitiekunde naar de praktijk en leren we van praktisch experimenteren en vernieuwen voor de theorie. Zo trekken we graag samen op.”

Helene van der Vloed (Sr. Projectleider MVO Netwerk Zorg)

Helene van der Vloed“Viatore bestaat uit inspirerende adviseurs met een gedegen theoretische en praktische kennis van maatschappelijke transities. Of die nu plaatsvinden op het niveau van multi-stakeholder netwerken, binnen organisaties of bij mensen zelf. MVO Nederland in het bijzonder het MVO Netwerk Zorg werkt uit overtuiging samen met Viatore aan de Expeditie Duurzame Zorg waarbij binnen zorgorganisaties ruimte wordt gemaakt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Martin de Heer MBA, voorzitter Raad van Bestuur Interhealth

Martin_de_Heer_formeel“Dank aan Viatore voor hun inspirerende werk en voor het helder beschrijven van de visie die niet alleen door de Raad van Bestuur is verwoord, maar in tal van gesprekken tot leven is gekomen en in dit document voortbestaat.”