It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien

Methoden

De methodes die Viatore gebruikt worden altijd aangepast aan het traject dat we voor een opdrachtgever doen. Viatore put hierbij uit kennis en ervaring die we hebben opgedaan met o.a. de transitiemanagement-aanpak, de antropologie en de methoden en tools uit de traditie van de lerende organisatie. Methoden zijn echter altijd middel, geen doel.

Programmamanagement

Viatore voert het programmamanagement over diverse transitiekundige experimenttrajecten, onder andere in het Verbredingsprogramma Wijk- en Buurtgericht Werken. Binnen transitieprogramma’s (zowel op sector- als organisatieniveau) volgen we de cyclus van transitiemanagement en gebruiken we de bijbehorende technieken.

Transitie-labs

Viatore begeleidt gemeenten, zorgoganisaties en andere institutionele spelers met behulp van transitie-labs door de driedubbele transitie heen, die nu plaatsvindt. In de transitie-labs wordt vanuit multi-stakeholderperspectief een gezamenlijk innovatieproces doorlopen, gebaseerd op de principes van transitiemanagement. In 2013 is Viatore betrokken bij de ontwikkeling van Wijknetwerken bij VGZ.

Multi-stakeholder management

Viatore faciliteert en begeleidt multi-stakeholderprojecten. Wij brengen dialoog op gang rond complexe vraagstukken en zorgen dat een resultaat bereikt wordt. Zo was een goede moderatie essentieel om de deelnemers aan de transitie-arena Zorg los te laten komen uit hun organisatorische context en hun uiteenlopende perspectieven bij elkaar te brengen.

Strategische organisatie-ontwikkeling

Viatore verkent de verre toekomst en verbindt deze met hier en nu.  Daarnaast maken we ondernemingsplannen, beoordelen wij business-cases en werken we met maatschappelijke kosten-baten analyses. Dit hebben we onder andere gedaan voor GGZ Oost Brabant (2012). Daarnaast zijn we betrokken bij VGZ

Reflectie, evaluatie en monitoring

Doelen en voortgang spiegelen als basis voor zelfsturing.  In het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg is bijvoorbeeld in samenwerking met Drift (Erasmus Universiteit Rotterdam) een monitoringsraamwerk ontwikkeld en toegepast om de voortgang van 26 transitie-experimenten te monitoren. Ook  voert Viatore evaluaties uit van projecten en programma’s in 2012 bijvoorbeeld voor AgentschapNL met betrekking tot de MJA’s.

Systeemanalyses en –conceptualisaties

Situaties doorgronden als basis om ze te kunnen veranderen. De visie die ontwikkeld is in de transitie-arena Zorg start bijvoorbeeld met een analyse van problemen, structurele oorzaken en culturele dilemma’s en presenteert vervolgens een veranderagenda.

Proces- en programma ontwerp

Viatore heeft ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van verschillende verandertrajecten en programma’s: het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg, Transitiemanagement-traject ActiZ en het Verbredingsprogramma Wijk- en Buurtgericht werken.

Tekstproductie / schrijven / vormgeving

Uitkomsten pakkend opschrijven, zo dat het mensen engageert. Zo heeft Viatore de uitkomsten van het Visieontwikkelingstraject Interhealth vastgelegd in een visiedocument, waarvan de vormgeving aansluit bij de eigen organisatie en de inhoud een wenkend perspectief schetst.

Coaching

In de visie van Viatore gaan maatschappelijke verandering en persoonlijke ontwikkeling hand-in-hand, zo leert iedereen op zijn eigen manier leiderschap in verandering te tonen.