A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein

Organisatie

Wie we zijn

Viatore is een adviespraktijk die wil bijdragen aan de persoonlijke en professionele groei van mensen en de duurzame ontwikkeling van organisaties. Viatore richt zich op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen.  We zijn onverbeterlijke idealisten en geloven dat fundamentele verandering mogelijk is: innerlijk in mensen en daarmee ook uiterlijk in gedrag en in systemen. Naast persoonlijk betrokken zijn we tegelijk nuchter en pragmatisch in onze aanpak. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit momenteel primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs.

Wat we doen

Wij werken graag aan: strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten, programma-management en persoonlijke training&coaching.

Wat we ook doen, de volgende activiteiten maken er altijd onderdeel van uit:
Verbinden (mensen met zichzelf – hoofd, hart, ziel- , met elkaar en met de omgeving)
Inspireren (herbronnen met wat energie, ruimte  en bezieling geeft)
Activeren (durven aanpakken,  gaan doen, beginnen in het klein maar met groot denken)
Transformeren (veranderen in zien, zijn en doen)
Ontdekken (experimenteren, ervaren en innerlijk gewaarworden, luisteren , onthullen)
Reflecteren (overdenken vanuit een ander perspectief, toestand of ervaring)
Evalueren (oogsten van lessen en inzichten om vooruit te komen)

Onze uitgangspunten

– Samen met opdrachtgevers beweging creëren:

Wij werken liever direct mee aan uw eigen plannen, dan dat we een executive summary van onze bevindingen opschrijven. Dat glimmende rapportje gaat toch maar een lade in.  Wij kijken niet toe vanaf de zijlijn, maar zijn een actieve deelnemer in veranderingsprocessen.

– Langdurende relatie gedurende hele trajecten

Denken over en werken aan verandering vraagt tijd om te beklijven in uw organisatie. Wij helpen u bij het initiëren, ondersteunen en verankeren van (radicale) innovaties; die beginnen voor ons bij plannen en eindigen bij een blijvend netwerk en impact.

– Een kleine kern in een breed netwerk

Viatore is een kleine organisatie: we weten van elkaar waarmee we bezig zijn en leggen zo snel verbindingen tussen partijen en projecten. We weten ook wat we niet zelf kunnen. Daarvoor hebben wij een breed netwerk van samenwerkers zoals wetenschappers, adviseurs, vormgevers, tekstschrijvers en sector-professionals, waardoor we voor elk project precies kunnen leveren wat nodig is.

– Weinig overhead, veel creatieve ruimte:

We willen de tijd hebben voor onze opdrachtgevers en ook eens een idee kunnen uitwerken of ergens ons licht opsteken zonder dat de meter loopt. We houden de overhead laag: we werken vanaf een zolder in hartje Utrecht, we reizen graag per trein of fiets en koffie vinden we veel te belangrijk om een ander voor ons te laten zetten.