A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel

Werkwijzen

In ons werk hanteren we een keuze menu dat we met onze partners en opdrachtgevers op maat ontwikkelen om tot de gewenste veranderingen te komen. Dit zogenoemde 6V model omvat verschillende elementen, te weten : verbeelden, veranderen, verduurzamen, verhalen, verbinden en verdienen. Het 6 V model helpt te voorkomen dat er witte vlekken blijven bestaan en het bevordert dat er samenhang ontstaat in al onze veranderactiviteiten. We geven een korte toelichting op de verschillende elementen:

Verbeelden

Een inspirerend vergezicht daagt mensen uit om in beweging te komen.  Een wenkend perspectief kan mensen betrokken maken en geeft iets om naar toe te leven. Re-organisaties roepen vaak negatieve beelden op: mensen moeten meer doen of anders werken en daar is dan minder financiering voor. Door met toekomstbeelden te werken en met succeservaringen roepen we het positieve op in mensen, gaan we breder en anders kijken, ook naar kansen en mogelijkheden. En dagen we uit om mee te gaan denken en doen.

Verhalen

Verhalen raken ons hart; cijfers alleen ons hoofd. Een verhaal zegt meer dan 1000 parameters. Daarom zijn alle grote merken gebouwd op een verhaal. Ze versmelten de informele met formele organisatie en ook de leef- met de systeemwereld. Ze verbinden mensen en organisaties weer met hun eigen missie en visie. We tellen graag, maar verhalen nog liever. Viatore gebruikt verhalen om ervaringen betekenis te geven en als inspiratiebron  om beweging te blijven houden. De verhalen zijn de miniaturen van de verbeelding.

Veranderen

Verandering vindt niet plaats op papier. Echte verandering is gedragsverandering. Pas als mensen dingen anders gaan doen zal verandering optreden. Structuur, processen en cultuur kunnen daarbij helpen, maar echte verandering komt van binnenuit. Om mensen daartoe uit te dagen moeten ze de veiligheid en ruimte voelen om te kunnen experimenteren: met nieuw en ander gedrag. In veranderprocessen ontwikkelt Viatore altijd een lerende omgeving waarbinnen mensen zich vrij voelen om te leren en te experimenteren met ander gedrag en zich zo te ont-wikkelen. 

Verbinden

De belangrijkste bron voor verandering ligt in onze innerlijke verbinding. Een samenleving kan je niet bedenken of maken. Een samenleving is een vertaalslag van hoe wij zijn. Veel maatschappelijke problemen zijn een gevolg van het kwijt zijn van hart en het missen van innerlijke verbinding. Of zoals de filosoof Bergson het zei: 'Als in een cultuur de verbinding tussen de kloktijd en de zieletijd verloren gaat, verliest zo een cultuur zijn betekenis.’ Voor iedereen ligt er dus een opgave in het voorleven van de verandering. Wij vormen zelf de verandering, wanneer we hoofd, hart en ziel durven te verbinden. En ons van daaruit ook aan anderen verbinden.

Verduurzamen

Vaak hoor je dat veranderen weerstand opwekt. Viatore gelooft niet dat dat hoeft. Mensen en organisaties veranderen namelijk continue. Geen dag is hetzelfde en altijd zijn we aan het vernieuwen. Zo loopt het leven en zo gaat het in de samenleving. Verduurzamen is dan ook niet het borgen van nieuw gedrag, een nieuwe strategie en nieuwe producten. Alsof je iets kunt vastklinken. Het gaat er juist om iets nieuws gaande te houden, in beweging te blijven. Verduurzamen is in onze optiek een houding waarmee beweging gaande wordt gehouden.

Verdienen

Zonder klanten geen business. Dat weten we als adviespraktijk ook zelf. Onderliggend aan elk bedrijf is de waardepropositie die aan de klant wordt geleverd. In spannende tijden waarin nieuwe coalities moeten worden gemaakt, is het belangrijk om anders naar de markt te gaan kijken, met een frisse blik op de eigen business en op andere partijen. Bredere waardenanalyses helpen daarbij. Hoewel we heel goed eendimensionale business cases kunnen maken,  werken we vaak met maatschappelijke business cases en SROI’s.