It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius

Visie

We hebben een onverbeterlijk optimistisch beeld van mensen en de wereld. We hebben vertrouwen in het verandervermogen van mensen, organisaties en de samenleving. Hindernissen en complexe vraagstukken zien we als een mogelijkheid om tot verdere ontwikkeling te komen. Net zoals op persoonlijk niveau bewustwording vaak vanuit kramp en tegenslag ontstaat. Leren en het bewust worden van onze innerlijke gesteldheid gaan in onze visie altijd hand in hand met het ontwikkelen van organisaties en de samenleving. De belangrijkste bron voor verandering ligt in onze innerlijke verbinding met hoofd, hart en ziel, omdat van daaruit betekenisvolle verbindingen met anderen kunnen ontstaan.

Om inhoud te geven hebben we als Viatore een model ontwikkeld dat we gebruiken om te checken of in verandertrajecten de volgens ons wezenlijke elementen betrokken zijn: ons 6V-model. Dit model omvat zes verschillende elementen, die onderling samenhangen: verbeelden en verhalen, veranderen en verbinden en verduurzamen en verdienen. Het 6V-model helpt ons voorkomen dat er witte vlekken blijven bestaan, bevordert de samenhang in al onze veranderactiviteiten en geeft klanten een impressie van de elementen waar Viatore zich bij veranderprocessen aan verbindt.

Verbeelden

Een inspirerend vergezicht daagt mensen uit om in beweging te komen.  Een wenkend perspectief kan mensen betrokken maken en geeft iets om naar toe te leven. Re-organisaties roepen vaak negatieve beelden op: mensen moeten meer doen of anders werken en daar is dan minder financiering voor. Door met toekomstbeelden te werken en met succeservaringen roepen we het positieve op in mensen, gaan we breder en anders kijken, ook naar kansen en mogelijkheden. En dagen we uit om mee te gaan denken en doen.

Verhalen

Verhalen raken ons hart; cijfers alleen ons hoofd. Een verhaal zegt meer dan 1000 parameters. Daarom zijn alle grote merken gebouwd op een verhaal. Ze versmelten de informele met formele organisatie en ook de leef- met de systeemwereld. Ze verbinden mensen en organisaties weer met hun eigen missie en visie. We tellen graag, maar verhalen nog liever. Viatore gebruikt verhalen om ervaringen betekenis te geven en als inspiratiebron  om beweging te blijven houden. De verhalen zijn de miniaturen van de verbeelding.

Veranderen

Verandering vindt niet plaats op papier. Echte verandering is gedragsverandering. Pas als mensen dingen anders gaan doen zal verandering optreden. Structuur, processen en cultuur kunnen daarbij helpen, maar echte verandering komt van binnenuit. Om mensen daartoe uit te dagen moeten ze de veiligheid en ruimte voelen om te kunnen experimenteren: met nieuw en ander gedrag. In veranderprocessen ontwikkelt Viatore altijd een lerende omgeving waarbinnen mensen zich vrij voelen om te leren en te experimenteren met ander gedrag en zich zo te ont-wikkelen. 

Verbinden

De belangrijkste bron voor verandering ligt in onze innerlijke verbinding. Een samenleving kan je niet bedenken of maken. Een samenleving is een vertaalslag van hoe wij zijn. Veel maatschappelijke problemen zijn een gevolg van het kwijt zijn van hart en het missen van innerlijke verbinding. Of zoals de filosoof Bergson het zei: 'Als in een cultuur de verbinding tussen de kloktijd en de zieletijd verloren gaat, verliest zo een cultuur zijn betekenis.’ Voor iedereen ligt er dus een opgave in het voorleven van de verandering. Wij vormen zelf de verandering, wanneer we hoofd, hart en ziel durven te verbinden. En ons van daaruit ook aan anderen verbinden.

Verduurzamen

Vaak hoor je dat veranderen weerstand opwekt. Viatore gelooft niet dat dat hoeft. Mensen en organisaties veranderen namelijk continue. Geen dag is hetzelfde en altijd zijn we aan het vernieuwen. Zo loopt het leven en zo gaat het in de samenleving. Verduurzamen is dan ook niet het borgen van nieuw gedrag, een nieuwe strategie en nieuwe producten. Alsof je iets kunt vastklinken. Het gaat er juist om iets nieuws gaande te houden, in beweging te blijven. Verduurzamen is in onze optiek een houding waarmee beweging gaande wordt gehouden.

Verdienen

Zonder klanten geen business. Dat weten we als adviespraktijk ook zelf. Onderliggend aan elk bedrijf is de waardepropositie die aan de klant wordt geleverd. In spannende tijden waarin nieuwe coalities moeten worden gemaakt, is het belangrijk om anders naar de markt te gaan kijken, met een frisse blik op de eigen business en op andere partijen. Bredere waardenanalyses helpen daarbij. Hoewel we heel goed eendimensionale business cases kunnen maken,  werken we vaak met maatschappelijke business cases en SROI’s.