A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge

Training & Coaching

Maatschappelijke transities en persoonlijke transformaties gaan hand in hand. Een veranderende sector in een veranderende maatschappij heeft verregaande consequenties voor de denk- en werkwijzen van individuen. Routines en waarden die decennia stabiel waren, staan plotseling ter discussie. Aandacht voor personen kan ervoor zorgen dat mensen in staat zijn mee te bewegen als deelnemer of zelfs een leidende rol kunnen gaan spelen als voorloper in veranderprocessen. Iedere beweging start met een persoon die zich durft te verbinden met zijn allerpersoonlijkste drijfveren en passie. En die zijn persoonlijke ervaringswereld als basis neemt voor zijn handelen.

VGN / ActiZ - Leergemeenschap Verbreed je interculturele horizon

Klant

De brancheorganisaties VGN en ActiZ voeren het Europees Intercultureel Fundament (EIF) uit. Dat programma wordt mede mogelijk gemaakt door de EU en de ministeries van VWS, BZK en OCW. Namens hen begeleidt Viatore de leergemeenschap “Verbreed je interculturele horizon”.

Opdracht

Breng 10 koploper organisaties bij elkaar om de – interculturele – veranderingen die zij in gang hebben gezet te versnellen door van elkaar te leren.

Resultaat

Er is een inventarisatie gemaakt welke organisaties actief zijn in de interculturele zorg. Hieruit zijn 17 deelnemers van 10 organisaties geselecteerd, waar uitgebreide intakegesprekken mee zijn gevoerd. Daarnaast zijn 4 werkbijeenkomsten georganiseerd. Viatore faciliteert de leergemeenschap en schrijft een “learning history”, een gezamenlijk leerdocument gebaseerd op de verschillende ervaringen van de deelnemers. Op basis van de learning history zijn door Viatore verschillende artikelen geschreven over (de belofte en kracht van) kleurrijke zorg en intercultureel leiderschap.

AgentschapNL – Community of Practice “Groen en Gezond”

Klant

AgentschapNL, programmabureau Natuur- en Milieueducatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). AgentschapNL wil onderzoeken op welke manier zij co-creatie van kennis over duurzame ontwikkeling kan stimuleren.

Opdracht

Het stimuleren van kennisoverdracht en het opzetten van mogelijk gezamenlijke initiatieven tussen actoren op het gebied van Natuur- en Milieueducatie en de Zorgsector.

Resultaat

Viatore heeft een Community of Practice (CoP) opgezet. Er zijn 15 deelnemers geworven via de netwerken van AgentschapNL en Viatore. Hiermee zijn uitgebreide kennismakingsgesprekken gevoerd om zicht te krijgen op de vragen die speelden en de mogelijke verbindingen die er al zijn, o.a. uit eerdere projecten. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd om het leren van elkaar te bevorderen. De meest inspirerende initiatieven zijn beschreven in een publicatie.

Masterclasses Wijk- en Buurtgericht Werken

Klant

In samenwerking met de brancheorganisaties ActiZ, VGN, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg en het Actiz-Aedes Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert Viatore sinds 2012 Masterclasses Wijk- en Buurtgericht Werken.

Opdracht

De masterclasses gaan dieper in op de inhoud van wijk- en buurtgericht werken en de vaardigheden die daarbij nodig zijn. De masterclasses zijn een afwisseling tussen theorie, lokale praktijk, intervisie en rollenspelen en oefeningen. Naast de masterclasses heeft Viatore ook een maatwerktraject van 3 of 4 dagen ontwikkeld voor organisaties die daar in hun eigen praktijk mee aan de slag willen.

Resultaat

In 2012 zijn 26 nieuwe deelnemers afkomstig uit het brede zorgveld begonnen met een masterclass. Zij boeken voortgang met wijk en buurtgericht werken in hun eigen werkveld en zij ontwikkelen verder hun persoonlijke vaardigheden op dit gebied.