Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien

Masterclass Transitie in de Zorg

Als professional in de zorg ervaar je de uitdagingen die de sector nu kenmerken: financiële druk, medicalisering en bureaucratie zorgen voor een roep om verandering. Wenkende perspectieven als zorg dichtbij en positieve gezondheid doen hun intrede, maar hoe de transitie precies zal verlopen, is nog onzeker. Daarom starten DRIFT en Viatore een 5-daagse, postacademische masterclass voor mensen die werken aan een andere manier van organiseren in zorg en welzijn.

De masterclass vindt plaats in oktober, november en december 2016. Verandering vraagt om een divers perspectief: daarom nodigen we zowel academici zoals Prof. Dr. Jan Rotmans uit, als ervaren adviseurs zoals ir. Jord Neuteboom en mensen uit de praktijk zoals drs. Hans Vos. Ook verwelkomen we graag een gevarieerd gezelschap van deelnemers met diverse invalshoeken en achtergronden. Daarbij hopen we op jouw hulp. Mogelijk ben je zelf direct geïnteresseerd in deze masterclass, of ken je mensen die hier absoluut bij moeten zijn? Dan verzoeken we van harte je in te schrijven of de informatie over onze masterclass te verspreiden in je netwerk.

Hier vind je meer informatie over de masterclass:

– Op onze website staat alle informatie online en kun je je direct inschrijven.
– En houd ook de #zorgtransitie in de gaten voor interessante artikelen en updates!

Heb je vragen of wil je meer weten? Laat het ons vooral weten. Hopelijk mogen we je in oktober verwelkomen om te werken aan transities in de zorg!