Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Anders communiceren met jongeren zelf, echt onafhankelijke vertrouwenspersonen aanstellen, ontmoetingen organiseren met oudere slachtoffers en beter gebruik maken van bestaande kennis. Dat alles is nodig om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg beter te horen.

Het is nog onduidelijk wat de nieuwe wetgeving verplichte ggz volgend jaar teweeg gaat brengen. Gemeenten krijgen er extra taken bij en zijn druk bezig om per 1 januari 2020 aan de basis alles georganiseerd te krijgen. Maar het is gissen hoe het zich volgend jaar in de praktijk gaat ontwikkelen. Dat stelt Liesbeth Spies, bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Alphen aan den Rijn.

In het bieden van goede zorg kampen plattelandregio’s met andere uitdagingen dan de grootstedelijke gebieden in Nederland. Demografische verschillen leiden tot verschillende 'zorgbehoeften' onder de bevolking van een bepaald gebied. In de Achterhoek spelen specifieke problemen bij varkenshouders, met alarmerende consequenties op de fysieke en mentale gezondheid van deze groep agrariërs. De gemeente Bronckhorst onderzocht de problematiek in deze regio en werkt sindsdien met de Boerencoach.

‘Zorgsystemen verschillen van land tot land, maar ziektes en mensen niet’, zegt Randall Moore tijdens zijn key-note presentatie op het congres Mobile Healthcare in Utrecht. De voormalig CEO van het Amerikaanse Mercy Virtual denkt dan ook dat 'zijn' virtuele ziekenhuis als inspiratie kan dienen voor zorgbestuurders over de hele wereld.

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen heeft een nieuwe vleugel, die is ingericht voor een optimaal langdurig verblijf. De bijbehorende operatiekamers zijn volgens een chirurg van het ziekenhuis 'de modernste ter wereld'.

Zorgaanbieder Aafje wil in 2025 ‘energietransitie-proof’ zijn. Het blijft niet alleen bij woorden: dit jaar opende het duurzaam gerenoveerde De Vijf Havens. Ook nam Aafje een energiecoördinator in dienst.

Bij ziekenhuis Tergooi, met locaties in Hilversum en Blaricum wordt sinds drie jaar specifiek gewerkt aan de kwaliteit en het professionele zelfvertrouwen van de verpleegkundigen. Het levert meer arbeidsvreugde, lager verzuim en een hogere waardering voor de zorg op.

Mental health apps voor ontspannings- en meditatie-oefeningen, mindfulness en ademhaling zijn zeer populair. Maar al snel na het downloaden worden ze nauwelijks meer gebruikt. Dat blijkt uit Israëlisch onderzoek.

Een goede financiering, soepele digitale uitwisseling van gegevens en congruent gedrag van zorgverzekeraars zijn belangrijke voorwaarden voor de juiste zorg op de juiste plek. Dat zegt Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. 

Artsen zijn vaker een remmende factor om consulten op afstand te voeren dan patiënten. Dat zegt Steve Ommen van het Amerikaanse Mayo Clinics in zijn keynote presentatie op het congres Mobile Healthcare in Utrecht.

Om de acute zorg in dunner bevolkte regio’s te behouden, moeten dicht bij elkaar gelegen SEH’s in de Randstad of de grote steden sluiten. Daarvoor pleit Wink de Boer, maag-darm-leverarts bij Bernhoven.

'Ecologische gevolgen van een investering worden vaak niet in het besluitvormingsproces meegenomen.' Dat blijkt uit onderzoek van Theo van Houten en Koos Wagensveld van het Instituut Financieel Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De problemen in de ggz worden grotendeels veroorzaakt door de sterke groei van het aanbod van lichte ggz-zorg, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Er zou geen tekort zijn aan zorgpersoneel als een klein deel van de miljoen zorgmedewerkers voltijds zou werken in plaats van parttime.

ActiZ wil dat minister Hugo de Jonge van VWS de huidige plannen voor een nieuwe bekostiging van verpleeghuizen van tafel haalt. Verpleeghuizen zijn bang dat de tarieven steeds verder omlaag gaan als de goedkoopste instellingen de norm worden.

Hoewel bestuurder Diana Monissen bewust kiest voor het afscheid van wat voelt als haar eigen kind, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, heeft ze gemengde gevoelens.

Wachttijden in de ggz zijn een veelkoppig monster. GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema noemde de contracten met zorgverzekeraars onlangs als een van de oorzaken. Zorgverzekeraars willen het probleem, samen met zorgaanbieders, juist via de contractering aanpakken, door concrete afspraken te maken over betere doorverwijzing en samenwerking.

Medische data zijn geliefd bij cybercriminelen, bleek onlangs weer uit onderzoek. Maar hoe bescherm je je zorginstelling tegen hackers? Security-specialist Jalal Bouhdada geeft advies.

Minister De Jonge van VWS wil een einde maken aan de chaotische versnippering van de zorg in de regio. Hij wil meer bevoegdheden om in te grijpen.

Medische gegevens kunnen cybercriminelen veel geld opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse bureau SecureLink. De totale waarde van een individueel medisch dossier kan oplopen tot enkele duizenden dollars.

Over tien jaar komen patiënten alleen nog naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem als de behandeling of controle thuis niet kan. Met die doelstelling maken het bestuur en de medische staf de digitale strategie concreet voor artsen en verpleegkundigen.

Sinds 2007 was Frank Kaptein er directeur/bestuurder. Hij stuurde de coöperatie door een periode van grote groei. Vanwege zijn pensionering droeg Kaptein op 1 september de scepter over aan Ruud Plu. Delen voorganger en opvolger hun visie op zorg en inkoop? Wat heeft Plu van Kaptein geleerd en wat gaat hij anders doen? Een samenspraak […]

In Zorgvisie magazine nr. 7 dat 1 november is verschenen, onder meer artikelen over functiedifferentiatie in de praktijk, hoe zorgverzekeraars en ziekenhuizen de transitieopgave verder kunnen brengen en indiceren op resultaat in de Wmo. In het interview geeft Martijn Snoep van de ACM uitleg over geoorloofde samenwerking in de zorg.

Transformatie van de zorg is de komende jaren de belangrijkste opdracht voor zorgbestuurders. Daar zijn denkkracht en ‘Sarphati-achtige moed’ voor nodig, betoogt Rutger Jan van der Gaag, sinds september voorzitter van de NVZD.

Eigen regie voor de patiënt klinkt mooi, maar in de praktijk blijkt het knap lastig. 'Je moet dus een topmanager zijn om je eigen ziekte goed te managen,' zegt John Verhoef, lector Eigen Regie bij de Hogeschool Leiden. Toch gaat de IGJ mee in de ontwikkeling. 'Het is een ontwikkeling die niet te stoppen is', aldus inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

Amerikaanse verzekeraars en ziekenhuizen gebruiken een software die helpt te beslissen welke patiënten worden doorgestuurd naar bepaalde gezondheidszorgprogramma's. Het gebruik van de software leidt echter tot achterstelling van de zwarte bevolking bij het toekennen van zorg, blijkt uit onderzoek van de University of California. 

Om de diagnostiek op te schudden en aan te zetten tot verbeteringen, lanceerde zorgverzekeraar VGZ dit jaar een nieuwe manier van inkopen: na een offertetraject werd per regio een regievoerder aangewezen. Dat biedt kansen, maar er zijn ook nog onduidelijkheden, constateert Claudia Pronk, voorzitter raad van bestuur bij Atalmedial. Het grotere medisch diagnostisch centrum kreeg in eerste instantie de regie in Flevoland en later ook in Amsterdam. 

De ggz heeft de nodige financiële problemen. Een deel daarvan moet de sector bij zichzelf zoeken, zegt Frank van der Lee, partner bij BDO Accountants & Adviseurs en gespecialiseerd in de zorgsector. 'Vooral grotere organisaties hebben een beperkte verandercapaciteit.'

De wachttijden in de ggz nemen niet af, sterker nog: voor een aantal ernstige psychiatrische aandoeningen nemen ze zelfs toe. Het is tijd dat het ministerie van VWS de regie in handen neemt en harde doelstellingen gaat formuleren voor het terugdringen van deze wachttijden. Dat stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema.

Ouderenzorgorganisatie Aafje en Hans van Putten ontwikkelden samen twee franchiseformules: Zorgvilla Tante Toos en de Dienstbode. Franchisenemers gaan vanuit het concept Aafje Franchise zorg bieden aan ouderen in de regio Rijnmond en Drechtsteden die het niet zo breed hebben.