A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Economen van ING zien dat de zorgsector langzaam maar zeker de wind weer in de zeilen krijgt. ‘Het gaat weer de goede kant op.’ Volgens Edse Dantuma is de zorgsector ook beter voorbereid op een mogelijk nieuwe opleving van het coronavirus, zodat de financiële impact daarvan ook minder groot hoeft te zijn.

Het onderzoek naar pre- of asymptomatische besmettingen in verpleeghuizen heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. Intussen gaat de openstelling van de verpleeghuizen onverminderd door. Maar wel in fases van minimaal twee weken en in overleg met de stakeholders.

De pandemie van het coronavirus maakt inzet op preventie en een gezonde leefstijl urgenter dan ooit. Maar de gebrekkige financiering van preventie is nog steeds een heikel punt.

De continuïteitsbijdrage regeling is complex. In een whitepaper heeft Eldermans|Geerts de voorwaarden van deze regeling inzichtelijk gemaakt. Een musthave voor iedereen die een beroep wil doen op de continuïteitsbijdrage. Aanvragen

De lage Wlz-tarieven drukken het resultaat van Buurtzorg Nederland. De coronacrisis heeft op de lange termijn nauwelijks invloed op Buurtzorg. Een positief effect van de crisis is het opstellen van zorgpaden in de wijkverpleging, stelt Jos de Blok.

Door de coronacrisis raakt de digitalisering van de zorg volgens velen in een stroomversnelling. Maar klopt deze gedachte wel en zijn er ook minder gewenste gevolgen? In deel 3 van een serie is bestuurskundige en jurist Theo Hooghiemstra aan het woord. 'Tot voor kort wisten veel ziekenhuizen helemaal niet wie inzage had in het medisch dossier, terwijl dit al vele jaren een verplichting is.’

Het voorkomen van excessen in de zorg en ondoelmatige besteding van zorggelden zijn speerpunten van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dieuwke Hooft Graafland van Loyens & Loeff schrijft in Zorgvisie magazine 4 over de lappendeken aan maatregelen die is ontstaan.

Intuitive is met de da Vinci operatierobot tot op heden wereldwijd de enige serieuze aanbieder op de markt. Maar de concurrentie staat te trappelen. Het vierde en laatste deel van een serie: wat zit er aan te komen?

Huisartsen en medisch specialisten gaan samen het aantal fysieke verwijzingen naar het ziekenhuis beperken. Dat helpt het stuwmeer aan zorgvraag op te lossen dat is ontstaan na de corona-uitbraak.

Een klein, maar toenemend aantal ggz-instellingen pioniert met familie-ervaringsdeskundigen. Zij ondersteunen naasten van cliënten en stimuleren collega’s samen te werken met het sociale netwerk.

Met de app TeleCheck-AF kunnen hartpatiënten thuis via hun smartphone metingen uitvoeren en laten monitoren. Via social media verspreidde het systeem zich over de wereld, vertelt cardioloog Dominik Linz van Maastricht UMC+, die aan de wieg van het project stond.

Veel reguliere zorg is uitgesteld vanwege de coronazorg. In onderzoeken van Gupta wordt gesproken over honderdduizenden verloren levensjaren. Hoe moet dat bij een tweede golf? Zorgvisie zet de mening van enkele leiders in de sector op een rij.

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) maakt zorginstellingen minder afhankelijk van banken, zegt scheidend directeur Herman Bellers. ‘Mede door de spelregels van het WFZ heeft de zorg geen rentederivatenschade en -schandalen gehad.’

Door de coronacrisis raakt de digitalisering van de zorg volgens velen in een stroomversnelling. Maar klopt deze gedachte wel en zijn er ook minder gewenste gevolgen? Deel 2 van een serie: Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ.

Aanbieders kunnen zich sinds kort laten certificeren voor NTA 7516: de nieuwe norm voor veilig mailen in de zorg. Wat dat precies inhoudt bespreken Rick Goud, CEO van onderneming ZIVVER, en Elibart Gerritsen, CISO bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Veilig mailen is geen knopje dat je even omzet, maar een heel pakket.’

NFU-voorzitter Willy Spaan roept op tot structureel betere erkenning, waardering en beloning van verpleegkundigen. '‘Als we dat nu niet adresseren, gaan we over tot de orde van de dag.’

Zorgondernemer Marius Touwen vertrekt vlak voor zijn 70ste verjaardag (gedeeltelijk) als topman van zijn zelf opgerichte Zorg van de Zaak. Hij hoopt dat zijn zaak doorgroeit. In de afgelopen jaren zag hij het sentiment op ondernemerschap in de zorg verslechteren. Desondanks liggen er nog steeds kansen. Voor zijn eigen investeringen, maar ook voor nieuwe Mariussen. ‘Die jonge versies zijn er en daar ben ik erg enthousiast over.’

Bij ABC Altrecht zijn naasten een vanzelfsprekend onderdeel van de behandeling. De afdeling ontving als eerste het predikaat Familieminded van cliënten- en familieorganisatie MIND.

Brancheorganisaties VGN, ActiZ en GGZ Nederland zijn zeer teleurgesteld in het nieuwe inkoopkader Wlz. Ze vinden dat zorgkantoren teruggrijpen op bezuinigingen via lagere tarieven. VGN-directeur Frank Bluiminck: ‘Plotseling duwt ZN dit inkoopbeleid door, zonder draagvlak binnen de sector.’

In 2017 lag Inge Borghuis in het ziekenhuis. 'Je ligt daar als mens, niet als bestuurder. Je wilt dus ook als mens gezien worden.'

Onderzoek van TNO en LUMC toonde onlangs een verband tussen Covid-19 en leefstijlgerelateerde ziekten aan. Een gezonde leefstijl is nu dus des te belangrijker. Dat vraagt een investering in ondersteunende (online) coachingsprogramma’s, stelt hoogleraar Gezondheidspsychologie Andrea Evers.

Zo’n dertig Nederlandse ziekenhuizen hebben een operatierobot. Zijn dat er voldoende of moet het aantal groeien? Deel 3 van een serie van 4: waarom zou je als ziekenhuis een robot aanschaffen?

Twee maanden na de corona-uitbraak is het woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde ‘schoon’. De helft van de 70 bewoners raakte besmet en 23 van hen overleden. Jos Bleijenberg startte als bestuurder begin maart en had weinig tijd om voor te bereiden. Inmiddels kijkt hij weer vooruit, als ‘leider van een winning team’ in een verpleeghuis met 23 lege kamers.

Als werkgevers zich aan hun zorgplicht houden, valt de aansprakelijkheid bij corona wel mee. Het is nu de tijd dat werkgevers gaan handhaven, zegt advocaat William Seijbel. Maar dat is nog best lastig.

Om de tweede golf op te vangen doen zorgaanbieders er goed aan de lacunes in de infectiebestrijding tijdig op te vullen. Alex Friedrich. ‘De tweede golf wordt niet weer “Italië & carnaval”. Daarom moeten we de radar laag houden.’

Ook Máxima MC kampt met schaarste aan beschermingsmiddelen, zelfs nu de piek van coronapatiënten achter de rug is. Het ziekenhuis lost dit (deels) op door te experimenteren met inpandig beeldbellen. 'Ik zie dit als een verkenningsonderzoek naar digitale zorg.'

Door de coronacrisis hebben bepaalde vormen van e-health in de zorg een vlucht genomen. Wat zijn daarvan de minder gewenste gevolgen? Deel 1 van een serie: Niels Chavannes van het National eHealth Living Lab (NeLL). 'Onze taak is het kaf van het koren te scheiden.'

Nog geen twee maanden stond de ervaren ziekenhuisbestuurder Rolf de Folter aan het roer bij de Santiz ziekenhuizen in de Achterhoek toen hij eind april weer vertrok. Hij trof een patstelling aan door tegengestelde belangen en verwachtingen, en vertrok toen emotie en wantrouwen de overhand kregen. De fusie lijkt nu voor de derde keer te mislukken, terwijl volgens De Folter beide ziekenhuizen toch echt het beste af zijn met elkaar.

Voedingsbedrijven in de zorgsector staan als gevolg van de coronacrisis onder druk. De moederconcerns hebben hun inkomsten uit horeca en evenementen zien verdampen, terwijl ook in de zorgsector sprake is van vraaguitval dan wel een sterk aangepaste vraag. Alle reden om nieuwe wegen te verkennen, vindt FoodforCare-directeur Siebe Geerdsema:  ‘De coronacrisis toont het belang van goede voeding aan’.

In het magazine dat vrijdag 22 mei is verschenen uiteraard veel artikelen die met de coronacrisis te maken hebben. Allereerst al het interview met ouderenzorgbestuurder Conny Helder die tevens als bestuurder van het regionale overleg Noord-Brabant en als ActiZ-bestuurder er middenin stond.