The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Van een dubbel gefailleerd ziekenhuis is Spijkenisse Medisch Centrum veranderd in een innovatieve aanbieder met een hoge patiëntwaardering en een bovengemiddeld rendement. Ook 2018 werd met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro royaal in de plus afgesloten. Wat is het geheim achter dit succes?

Slechts een klein deel van alle registratielasten komt voort uit regels van externe partijen. Het grootste gedeelte van registratie- en administratieve verplichtingen voor zorgverleners wordt veroorzaakt door de wens van hulpverleners zelf om nauwkeurig te werken.

Horizontaal toezicht steunt de transitie in Ziekenhuis Gelderse Vallei die leidt tot uitkomstgerichte patiëntenzorg en vormt de basis voor een nauwere samenwerking met hoofdverzekeraar Menzis.

Prinsenstichting in Purmerend biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In een serie van drie cases belicht Zorgvisie hoe zij Gentle Teaching in praktijk brengt.

Het plan van minister De Jonge van VWS om samenwerking in de wijkverpleging van bovenaf op te leggen, zal leiden tot fragmentatie en bureaucratie, verwacht Jos de Blok.

Het aantal zzp’ers in de zorg groeit explosief. En niet iedereen is daar even blij mee. Maar wie zijn die zzp’ers, wat zijn hun drijfveren, waar zitten ze en wat doen ze? Een serie portretten om een aantal van hen beter te leren kennen.

Door de verantwoordingsplicht van ziekenhuizen brengen artsen en verpleegkundigen steeds meer tijd door achter het computerscherm. Dit gaat ten koste van de tijd voor de patiënt. Hiervoor waarschuwt het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.

Per Saldo en Pure IPVB pleiten opnieuw voor een persoonsvolgend budget. Op 14 mei gingen zij hierover in gesprek met leden van de Tweede Kamercommissie VWS.

Vilans heeft de kennisbundel Zeggenschap voor zorgbestuurders uitgebracht. Bestuursvoorzitter Annelies Versteegden legt uit.

De ggz kent 48 kwaliteitssystemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar zorgprofessionals gebruiken ze nauwelijks en het effect is daarom zeer beperkt. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Marieke van Geffen.

Het aantal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van het ministerie van VWS is laag en daalt nog altijd. Dat blijkt uit het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De afgelopen jaren hebben zorginstellingen aanzienlijk geïnvesteerd in cybersecurity. Dat meldt securitybedrijf Infoblox op basis van internationaal onderzoek. Volgens de NVZ maken Nederlandse ziekenhuizen geen reserveringen voor losgeld na een ransomware-aanval.

Nog altijd maakt een deel van de Nederlandse bevolking zich zorgen over de veiligheid van het Landelijk Schakelpunt. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Een woordvoerder van het LSP ziet dat de problemen zich vooral concentreren in de grote steden.

Xenia –het enige hospice in Nederland voor jongeren- bestaat vijf jaar. Oprichter en bestuurder Jacqueline Bouts blikt terug op het afgelopen lustrum.

Zorgaanbieders in de wijkverpleging moeten intensiever gaan samenwerken. Per wijk moet er één herkenbaar wijkverpleegkundig team komen, schrijft Hugo de Jonge in een conceptbrief aan de Tweede Kamer.

In de hoofden van iedereen die betrokken is bij de zorg moeten drie begrippen verankerd zijn: toetsbaarheid, bescheidenheid en proportionaliteit. Dit zegt Jan Kremer, lid van de RVS-projectgroep die verantwoordelijk is voor het advies ‘Blijk van vertrouwen. Anders verantwoorden voor goede zorg’ dat op 14 mei is verschenen.

Zorgverzekeraars representeren elkaar in horizontaal toezicht en hebben afgesproken dat de controles in het declaratieproces niet concurrentieel zijn. Het oude wantrouwen maakt plaats voor groeiend, wederzijds vertrouwen tussen alle betrokkenen.

Ernst & Young stelt dat Nederland dreigt achter te lopen als het gaat om de implementatie van nieuwe technologie in de zorg. Door bijvoorbeeld regionale samenwerking zou voldoende schaal gecreëerd kunnen worden om nieuwe technologie te gebruiken in dienst van de patiënt.

Voor het eerst in jaren verwachten zorgverzekeraars dit jaar een daling in de omzet van de ongecontracteerde wijkverpleging.

Het extra geld dat nodig zou zijn om de zorguitgaven van 2019 te financieren, is bijgesteld van 19 miljard naar 16,7 miljard euro.

De RIVA-robot van het Prinses Máxima Centrum, het landelijke centrum voor kinderoncologie, is een voorbeeld voor andere zorginstellingen op het gebied van arbeidsbesparing en daarmee volgens het ministerie van VWS een koploper.

Een nog maar net gestarte proef met een digitale huisartsenpost in de regio Amersfoort-Barneveld is stopgezet omdat de Zweedse ict-leverancier Docly zich niet langer richt op de Nederlandse markt.

De plannen van minister De Jonge om aan de Wet maatschappelijke ondersteuning te sleutelen, hebben bij de Tweede Kamer een hoop vragen opgeroepen.

Werkgevers maken volop gebruik van subsidies via SectorplanPlus om nieuwe werknemers aan te trekken en te behouden. In de derde fase hebben 900 werkgevers 140 miljoen euro subsidie aangevraagd voor meer dan 100.000 deelnemers. 

Hebben we nu het antwoord op deze vragen? Mijn voorzichtige conclusie; we zijn een heel eind. Ik concludeer ook dat je voor de beste zorg, gebaseerd op uitkomsten, afgezet tegen de kosten daadwerkelijk de zes stappen van VBHC moet doorvoeren in je zorgsysteem. Ik illustreer dat aan de hand van het Nederlandse Diabeter dat tijdens […]

Haar 17-jarige tweeling kon moeder Roelie Beuker nog maar moeilijk aan. Dankzij de Gentle Teaching-methode is escalatie voorkomen en hebben moeder en de jongens weer wat meer lol.

Collegiale controles en accreditatie van de Joint Commission International moeten zorgen voor betere dossiervoering in het UMC Utrecht. De raad van bestuur heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de gemiste diagnose bij Adrienne Cullen besloten beleid te maken op betere dossiervoering. 

Jenneke van Veen, voorzitter van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsartsen, meent een imagocampagne alleen niet voldoende is om het beroep bedrijfsarts voor jonge basisartsen aantrekkelijk te maken.

In het nieuwste magazine van Zorgvisie onder andere een interview met Suzanne Kruizinga, het initiatief van twee gedreven zorgondernemers, een artikel over goed hr-beleid, en een fotoverslag van de verkiezing van Zorgmanager van het Jaar.

Op aandringen van het zorgveld en partijen in de Tweede Kamer komt minister Hugo de Jonge met een aantal aanpassingen in de Wet zorg en dwang.