Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Veel Nederlanders slikken langer dan nodig antidepressiva, meent huisarts Peter Vonk. Deze medicatie afbouwen, gaat vaak gepaard met emotie en onzekerheid. Een goed gesprek met adviezen kan helpen, maar daar hebben huisartsen geen tijd voor. Daarom ontwikkelde hij samen met Therapieland een programma waarmee mensen met zelfvertrouwen aan het afbouwproces kunnen beginnen.

Om de financiële problemen in de jeugdzorg op te lossen, moeten de budgetten ten minste terug naar het niveau van voor 2015. Regionale inkoop en een differentiatie in de tarieven naar zorgzwaarte helpen, maar dan nog moet er geld bij. Dat zegt Ruud Stevens, bestuurder van Juvent, een van de drie grote jeugdhulpaanbieders in Zeeland.

Naast de hoge werkdruk en de agressie die ze soms meemaken, lopen zorgmedewerkers in de tweede coronagolf ook nog altijd een groter risico om zelf ziek te worden. Zorgmedewerkers die een zorgverzekering via Stichting IZZ hebben en corona oplopen, kunnen nu hun eigen risico gecompenseerd krijgen. Volgens IZZ-directeur Roland Kip toont de coronacrisis het belang van de zorginhoudelijke collectiviteit nogmaals aan.

De coronaherfst kwam vroeg. Hoe lang kun je een zorgsysteem overbelasten? Hoe lang kun je zorgmedewerkers onder extreme werkdruk laten werken, vraagt senior redacteur Bart Kiers zich af.

Als het kabinet niet 1 miljard euro extra beschikbaar stelt voor inhaalzorg, lopen de wachtlijsten op en ontstaat er vermijdbare gezondheidsschade. ‘Dat is onacceptabel’, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert in een interview met Zorgvisie.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat de komende vijf jaar bij zijn beleggingsbeleid meer rekening houden met duurzaamheid, mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Het kabinet weigert de overheidsbijdrage (OVA-ruimte) in de ontwikkeling van de loonkosten op voorhand te verhogen. Het debat over hogere zorginkomens domineerde het Algemeen Overleg over de arbeidsmarkt in de zorg op 12 november.

Een miljoen mensen met gezondheidsklachten moeten in 2022 aan een gezonde leefstijl werken. Met deze doelstelling is deze week de samenwerking tussen Lifestyle4Health en Menzis van start gegaan. Dat lijkt erg ambitieus gezien het kleine succes van leefstijlprogramma’s tot nu toe. ‘Het is deze ambitie die ons dwingt om samen te werken, om een zo groot mogelijke groep te bereiken’, zegt Hanneke Molema, die vanuit onderzoeksinstituut TNO aan het programma verbonden is.

Het OLVG spreidt de planbare reguliere zorg in een zorgnetwerk met zbc’s als onderaannemers van het OLVG. De NZa en zorgverzekeraars geven groen licht om de normale marktmechanismen in de crisis op te schorten.

Cultuurverschillen vragen speciale gespreksvaardigheden van artsen om patiënten met een migratieachtergrond goed terminale zorg te geven.

Gemeenten luidden de noodklok, omdat zij niet uitkomen met Wmo-budgetten die ze van het Rijk krijgen. De Tweede Kamer vraagt wat minister De Jonge hieraan gaat doen.

Het verwachte personeelstekort in zorg en welzijn ligt ergens tussen de zeker 56.200 en 73.800 in 2022. Dat staat in de laatste arbeidsmarktprognose, die rekening houdt met de effecten van de coronacrisis.

Erasmus MC in Rotterdam en Amphia Ziekenhuis in Breda beginnen op korte termijn een 'zeer nauwe' samenwerking.

Een Social Distancing Sensor geeft een signaal als de dragers ervan dichter dan anderhalve meter bij elkaar komen. Amstelring schafte er zestig aan.

Om ouderen op een goede manier langer thuis te laten wonen, moeten de verschillende domeinen in de zorg beter met elkaar samenwerken. Verschillende partijen in de zorg roepen de Tweede Kamer op om de belemmeringen voor deze samenwerking weg te nemen. De Tweede Kamer praat woensdag over langer thuis wonen en de verschillende vormen van zorg en ondersteuning die daarvoor nodig zijn.

Wat heeft minister Hugo de Jonge voor elkaar gekregen in drie jaar na de start van het actieprogramma pgb? Directeur van belangenorganisatie Per Saldo Aline Molenaar: ‘Er zijn zeker aanzetten gezet, maar er moeten nog stappen worden gemaakt.’

SEH-artsen verwerpen de halvering van het aantal SEH’s in de houtskoolschets acute zorg. Ze vrezen dat patiënten met ernstige acute klachten op de verkeerde spoedpost voor eenvoudige acute zorg zullen komen.

Verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, ouderenzorg, wijkverpleging, ggz en gehandicaptenzorg zouden voortaan onder één cao moeten vallen, stelt de RVS in het advies ‘Applaus is niet genoeg’.

Meer directe communicatie tussen de top en de werkvloer, werknemers betrekken bij besluiten en waardering uiten voor hun inzet. Voor de meeste zorgaanbieders is het nog altijd niet gewoon. Dat blijkt uit een tweetal rapportages van de commissie Werken in de Zorg.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen zich beter beschermen tegen storingen en bedreigingen van buitenaf. Dat stelt Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg. Met een leveranciersmanagement en het gestructureerd toekennen van rechten kan veel ellende voorkomen worden. ‘Je moet als zorginstelling gewoon weten wat er op je netwerk gebeurt.’

Mark Kramer pleit voor generieke set van PROMs: ‘Dan beperk je de registratielast, werken patiënten eerder mee en vergroot je de bruikbaarheid van de uitkomsten.’

Partijen in de eerstelijnszorg en de gehandicaptenzorg hebben afspraken gemaakt om de zorg voor mensen met een beperking beter onderling af te stemmen. Dat moet de toegang tot zorg voor deze groep mensen verbeteren.

De FNV heeft vijftien meldingen over zorgmedewerkers die positief zijn getest, maar van wie de werkgevers willen dat ze toch doorwerken.

De Noord-Brabantse zorgorganisatie Savant Zorg zet na een proefperiode de digitale kalender Luna definitief in. De technologie maakt kwetsbare ouderen en mensen met dementie zelfredzamer en ontlast mantelzorgers.

Share2Care wil patiënten enthousiasmeren om hun data uit te wisselen, ten behoeve van onderzoek waar zij zelf in geloven. ‘Het is belangrijk dat patiënten een gelijkwaardige stakeholder zijn in het proces. Nu heerst het idee dat data van mensen worden ‘afgepakt’.’ Het platform is ontstaan vanuit de denk- en doetank de Zorgambassade.

Medische fouten na een routineoperatie leiden tot een lijdensweg voor NOS redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink. Uiteindelijk belandt hij in een psychose.

In alle deelsectoren van de zorg staan de financiële marges onder druk. Lichtpunt is dat de waardering van patiënten voor de kwaliteit van de zorg stijgt.

Meekijken en meeluisteren met collega’s alsof je naast iemand zit en toch afstand houden. Dat kan met de slimme bril. Handig in coronatijden, maar sowieso een uitkomst voor zorgverleners.

Het ETZ begint deze week triages op de SEH met een transfer- en een wijkverpleegkundige. De bedoeling is te voorkomen dat patiënten onnodig in het Tilburgse ziekenhuis worden opgenomen, maar ook om ze sneller te helpen op de SEH.

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer wordt niet opgeheven. Bestuursvoorzitter Jeroen van Roon van de Reinier Haga Groep: ‘LangeLand blijft bestaan. Het gaat optimaal samenwerken met lokale zorgpartijen en nabijgelegen ziekenhuizen.’