Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Initiatieven die zijn opgezet door ervaringsdeskundigen zijn vaak het meest effectief. Dit zegt Wilma Boevink, onderzoeker bij het Trimbos-instituut en de Universiteit Maastricht en ervaringsdeskundig in de ggz. Verschillende partijen hebben hiertoe het User Research Centre (URC) opgericht.

Het Laboratorium Pathologie Oost-Nederland (LabPON) is onderscheiden met de Philips 100% Digital Award. Het laboratorium voor pathologie in Hengelo ontvangt de onderscheiding omdat het volledig digitaal is gaan werken.

Een strategische relatie tussen ziekenhuizen en banken lijkt vanzelfsprekend, maar toch is deze er nog nauwelijks. Cees Buren, CFO van Radboudumc, denkt dat er een spin-off van innovatie kan ontstaan door deze manier van samenwerken.

Samen Beslissen werkt, óók in de ggz. Voorwaarde is dat je kijkt naar welke rol bij de patiënt past en wat hij hierbij nodig heeft, stelt Margot Metz. In december 2018 promoveerde zij aan het Amsterdam UMC op een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Samen Beslissen voor patiënten en behandelaars in de specialistische ggz.

Ouders van kinderen met een chronische ziekte en/of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel als vijand gezien. Dat staat een goed gesprek in de weg en belemmert het bieden van maatwerk. Dat stelt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). Minister de Jonge erkent dat er extra aandacht nodig is voor deze groep kinderen en heeft na het zomerreces een Algemeen Overleg toegezegd.

De onderhandelingen over de nieuwe cao’s in de belangrijkste zorgsectoren zitten muurvast. Opnieuw hielden een paar honderd medewerkers van een groot ziekenhuis deze week acties, dit keer het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: afgelopen woensdag draaiden ze op de OK’s en vijf andere afdelingen zondagsdiensten.

Oud-minister Rita Verdonk werkt sinds kort fulltime voor het ministerie van VWS als speciaal adviseur binnen het programma Ontregel de Zorg. De verwachtingen zijn hoog gespannen. ‘Die krampachtigheid om alles te willen controleren, moet stoppen.’

Focus op de sociale context van betekenisgeving door professionals en patiënten, maak projecten die subsidie ontvangen wegwijs in de mogelijkheden voor structurele inbedding, faciliteer een lerend netwerk, en zorg ten slotte voor heldere subsidiecriteria. Dat is nodig voor een effectieve Subsidieregeling Transparantie, stelt Zorginstituut Nederland (ZIN) op basis van een recent rapport.

De huisarts wil geen beslissende rol bij onvrijwillige zorg in de thuissituatie. Ook het overgangsjaar dat minister de Jonge heeft ingesteld en de verder uitwerking daarvan, brengt hierin geen verandering, zo stelt de nieuwe bestuurder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Guus Jaspar.

Het experiment persoonsvolgende zorg in de Wlz (Wet langdurige zorg) heeft weliswaar ‘mooie resultaten laten zien’ volgens minister Hugo de Jonge (VWS), maar door het loslaten van budgetplafonds in de experimenteerregio’s zijn daar extra kosten gemaakt. Dit is ten koste gegaan van budgettaire ruimte in andere regio’s. Ook zouden cliëntondersteuners beter gevonden moeten worden.

Bij de overdracht van patiënten van ziekenhuizen naar vvt-instellingen worden medische gegevens nog maar weinig gestructureerd en elektronisch uitgewisseld.

De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg wordt niet verruimd, zo liet het ministerie van VWS deze week weten. Dat zou wel eens een rem kunnen zetten op innovatie en ‘zorg op de juiste plek’ in de weg kunnen staan. Dat blijkt uit een analyse van SiRM en Finance Ideas, gemaakt in opdracht van het ministerie.

Patiënten die bij VGZ verzekerd zijn, kunnen dit jaar niet meer terecht bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Ziekenhuis-directeur Rob Kievit legt uit hoe het zover heeft kunnen komen en wat andere ziekenhuizen hiervan kunnen leren.

Om het veld te helpen bij de implementatie van de Wet Zorg en Dwang heeft minister de Jonge een roadmap opgesteld voor het overgangsjaar. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), is positief: ‘Het toezicht op de wet is goed opgebouwd en geeft in het overgangsjaar ruimte te leren om het goed te doen. De ondersteunende maatregelen creëren rust en nemen zorgen weg uit de praktijk’.

De onderhandelingen over prijzen van innovatieve geneesmiddelen mogen minder conventioneel worden. Dat zou de effectiviteit van de inkoop van deze medicijnen effectiever maken. Dat blijkt uit een onderzoek van SiRM en Common Eye, in opdracht van het ministerie van VWS.

De gemeente Oss kent 92.000 inwoners. Zo’n 14.000 mensen wonen in wijk De Ruwaard, waar het Wmo-budget van 1,5 miljoen euro al drie jaar niet wordt overschreden. Urenregistraties zijn afgeschaft, net als de eigen bijdrage.

De ggz en gehandicaptenzorg moeten nauwere verbinding zoeken om de groeiende groep cliënten met een licht verstandelijke beperking én psychiatrische problemen te bedienen. Nu dreigt deze groep door schotten in de financiering en een gebrek aan passende behandelplekken tussen wal en schip te vallen.

De evaluatie van Populatie Management schiet op diverse punten tekort. Dit schrijft Roy Hendrikx in zijn proefschrift Measuring Populations. Nog lang niet alle onderdelen worden volgens hem geëvalueerd op effectiviteit.

In de Verenigde Staten is Philips betrokken bij een programma om het aantal sterfgevallen door een plotselinge hartstilstand te laten dalen. Het Connected Pulse Program bouwt voort op een succesvol Nederlands proefproject. Dat leidde hier al tot 1100 AED's in de openbare ruimte.

Personeel dat in de zorg als zelfstandige werkt, doet dit vooral om grip te krijgen op de arbeidstijden en om het werk met het privéleven te kunnen combineren. Die argumenten wegen relatief zwaar in de zorg, blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die op verzoek van Zorgvisie is toegespitst op de zorgsector.

Staatssecretaris Blokhuis belooft actie in de zorg voor mensen met verward gedrag. Dat blijkt uit een recente brief aan de Tweede Kamer. In samenwerking met gemeenten zijn er concrete en meetbare afspraken gemaakt over hoe een persoonsgerichte aanpak gerealiseerd kan worden.

10 aandachtspunten voor multidisciplinair werken in een ECD

In studies naar de kosteneffectiviteit van medische implantaten worden bijwerkingen structureel onderschat of genegeerd. Nieuwe implantaten worden dan ook bijna geruisloos vergoed. Dat stellen onderzoekers van het RIVM in Medisch Contact.

Veiligheid versus vrijheid van de bewoners is een belangrijk thema in de zorg. Het ene hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat laten De Wever, Vivium en Siza zien met hun technologische innovaties.

Steeds meer zorgpersoneel neemt ontslag om als zelfstandige verder te gaan. Dat biedt kansen, maar is ook reden voor zorg, constateren Lex Tabak van SoloPartners en CNV Zorg & Welzijn-voorzitter Anneke Westerlaken in een blog op Zorgvisie. Ze pleiten voor maatregelen.

Binnen de geneeskunde volgen de ontwikkelingen elkaar razend snel op. Techniek wordt geavanceerder, behandelopties gepersonaliseerd en specifieker, en big data speelt een steeds grotere rol. De impact hiervan op zorgverleners is groot. Maar wat betekent dit precies voor de (jonge) dokters van de toekomst? Hoe behouden zij de menselijke kant, die zo belangrijk is in het patiëntencontact?

Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie verlenen geen vrijstelling aan het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE). Dat bemoeilijkt de proef om te komen tot minder en zinvollere kwaliteitsindicatoren.

Innovatie in de ouderenzorg is niet primair georganiseerd vanuit het werkproces, en medewerkers missen een visie. Dit terwijl er wel grote behoefte is aan ondersteuning en advies op dit gebied.

Hoewel minister Bruins van mening is dat regio’s zelf vorm moeten geven aan samenwerking in het kader van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP), stellen bestuursvoorzitters Ernst Kuipers en Jos Aartsen dat een blauwdruk voor dergelijke samenwerkingen zinvol zou zijn.

Apple zet een nieuwe stap in de ontwikkeling naar een health tech bedrijf. In de Verenigde Staten is gestart met de verkoop van diabetesapparatuur van fabrikant One Drop.