Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

De komende drie jaar wordt avatar Ella ontwikkeld om ouderen langer thuis te laten wonen. Ella denkt aan medicijnen en kan valincidenten opmerken. Ze spreekt ook 25 talen.

De AP heeft een eerste steekproef gehouden in de zorg rondom de naleving van de AVG. Zij kijken of organisaties een register van verwerkingsactiviteiten heeft. Veel zorginstellingen hebben dit register zelf gemaakt.

Door het grote succes van de e-healthdienst HartWacht beginnen longartsen in september met het vergelijkbare programma LongWacht. ‘LongWacht heeft als doel de hoeveelheid opnames te verminderen en de drukte op spoedeisende hulp te reduceren’, aldus cardioloog Igor Tulevski. Ondertussen zet HartWacht zijn eerste stappen in het buitenland.

Door vakanties en personeelstekort moet de samenwerking rondom de geboortezorg tussen drie ziekenhuizen in de regio Utrecht geïntensiveerd worden.

Neurochirurgen van het Erasmus MC hebben tijdens operaties van patiënten met hersenaandoeningen geëxperimenteerd met de Hololens van Microsoft. Deze Hololens kan met een navigatiesysteem helpen bij het lokaliseren van hersentumoren. ‘De resultaten zijn hoopgevend’, aldus de chirurgen.

Verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken, zijn onzeker over hun e-health competenties. Dat blijkt uit een deelstudie van verpleegkundedocent Thijs van Houwelingen.

Peter de Zwart is per 1 augustus 2018 benoemd tot bestuurder van Stichting PAMM. Samen met huidig bestuurder Wim Bruinenberg vormt hij de raad van bestuur.

Het merendeel van de Nederlandse gemeenten blijft achter met de verhoging van tarieven in de huishoudelijke hulp. Westerwolde, Weert en Zutphen verhogen de tarieven wel. Hiermee volgen de gemeenten de nieuwe cao VVT.

De ACM wil nader onderzoek doen naar de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics. Dat laat de Marktautoriteit vandaag weten. ACM is bang voor hogere tarieven.

Bert van der Hoek volgt waarnemend bestuurder Roelof Jonkers op die in oktober zijn werkzaamheden zal overdragen aan de nieuwe bestuursvoorzitter. Van der Hoek begint op 1 oktober bij het Trimbos-instituut.

Er komt voorlopig geen nieuw, objectief model voor de verdeling van de Wlz-contracteerruimte over de zorgkantoorregio’s. De consequenties voor met name de gehandicaptenzorg zijn te groot. Daarom voert de NZa het voorgestelde verdeelmodel niet in.

Plastisch chirurgen van het MUMC+, Radboudumc en het UMCU ontvangen ongeveer 1 miljoen euro subsidie van ZonMw. De gelden worden ingezet om een effectievere behandeling bij lymfoedeem en zenuwbeknelling bij diabetespatiënten te onderzoeken.

Patiënten kiezen een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO) op basis van privacy, functionaliteiten, gebruiksgemak, toegankelijkheid en kosten. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie. De huisarts wordt beschouwd als de belangrijkste bron van informatie.

Organisatie 113Zelfmoordpreventie krijgt twee miljoen euro extra budget en groeit naar 5,4 miljoen euro subsidie per jaar. Het aantal zelfmoorden onder jongeren tot 20 jaar is vorig jaar bijna verdubbeld.

De maximumtarieven voor de verloskundige zorg gaan licht omhoog in 2019. Daarnaast zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast. Bovendien komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken waardoor verloskundigen zelfs boven het maximum NZa-tarief kunnen verdienen.

Recent opende in Spijkenisse het zesde buurtzorgpension in Nederland. De volgende komt in Emmeloord. Om het tempo op te kunnen voeren, zijn de pensions inmiddels volledig onderdeel van de stichting Buurtzorg.

Het merendeel van de zorgverzekeraars sluit net als in 2016 het jaar 2017 met een negatief resultaat af. De lasten laten in 2017 een sterkere stijging zien dan de baten, waardoor het verlies toeneemt ten opzichte van 2016 van 316 tot 618 miljoen euro.

Tweede Kamer, regering en NZa kunnen afspreken wat ze willen om de wachttijden in de GGz terug te brengen. In de praktijk stijgen ze voor de meest kwetsbare groepen juist.

Ernst Kuipers treedt per 1 september aan  als voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Philadelphia Zorg. Hij volgt daarmee vertrekkend voorzitter Roel Robbertsen op.

Ouderinitiatieven voor jongvolwassenen met een beperking hebben het financieel steeds moeilijker. Ouders betwijfelen zelfs of hun woonvorm over enkele jaren nog bestaat. Dat staat in het rapport Net als thuis van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De IGJ heeft Arenborghoeve, kliniek voor cosmetische en esthetische chirurgie, een aanwijzing gegeven. Men mag geen operaties meer uitvoeren.

Het Erasmus MC is als eerste universitair medisch centrum over gegaan op horizontaal toezicht. Vier algemene ziekenhuizen gingen het Erasmus MC voor.

In het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg dat vorige week werd gesloten, was al sprake van meer geld voor huisartsen die werken in achterstandswijken. Het blijkt om 12 miljoen euro te gaan.

Online retailer Amazon verstevigt zijn positie op de healthmarkt verder door samenwerking met het digitale zorgbedrijf Xealth. In een project dat binnenkort van start gaat, schrijven artsen hulpmiddelen voor die vervolgens door Amazon worden geleverd.

Rokus van Iperen zal per 1 januari 2019 voorzitter worden van de raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Op 13 juli hebben het UMC Utrecht, de VOKK en SKION ingestemd met de voordracht van het centrum.

Het relatief kleine, in autismebehandeling gespecialiseerde dr. Leo Kannerhuis heeft zich na toestemming van de ACM aangesloten bij de veel grotere Parnassia Groep. De NZa was al eerder akkoord gegaan.

Het Tergooi Ziekenhuis start met telemonitoring van hartpatiënten via het Benefit-programma. Patiënten voeren thuis metingen uit en cardiologen volgen hun gezondheidsontwikkeling op afstand. Patiënten die gezonde keuzes maken krijgen bonuspunten die ze kunnen inwisselen bij webwinkels, sportscholen en musea.

In 2019 maken twee of drie zorgverzekeraars per regio voor de bekostiging van de acute ggz bindende tariefafspraken met daartoe geselecteerde zorgaanbieders. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in de op 13 juli gepresenteerde inkoopgids voor acute ggz. De voorgestelde veranderingen brengen nog veel onzekerheden met zich mee.

De raad van toezicht van Archipel is aangevuld met twee nieuwe leden: Mieke Verhees en Helene Wüst.

Met een opslag van 0,9 procent op het basistarief stimuleert Zilveren Kruis apothekers om de Kijksluiter in te zetten bij medicijnverstrekking. De Kijksluiter moet mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden helpen hun medicijngebruik te verbeteren.