Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

De rechter stelt Stichting ZorgRecht op alle punten in het gelijk in het kort geding over de eisen die Zilveren Kruis stelt aan niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

De gehandicaptenzorg organiseert de eerste landelijke hackathon, om technologie beter te laten aansluiten op de behoeften van cliënten.

De frequentie van het aantal ziektemeldingen in de gehandicaptenzorg is in 2017 gedaald. Toch is het totale ziekteverzuim gestegen.

Het ziekenhuis kreeg in juli 2017 een aanwijzing van de IGJ. Die is nu opgeheven.

De situatie in de jeugdzorg is onhoudbaar en toekomstige gemeenteraden zouden hier iets aan moeten doen, stellen Jeugdzorg Nederland en de vakbonden.

Tropenartsen hebben unieke kennis en ervaring die ook belangrijk is voor de Nederlandse gezondheidszorg en het geneeskundeonderwijs, stellen VUmc en AMC.

Zorgvisie magazine nr. 3 verschijnt vandaag. Daarin onder meer drie artikelen over zorginkoop. In het interview vertelt bestuursvoorzitter Leon van Halder waarom Radboudumc niets ziet in fusies.

SJG Weert start met een proef waarbij patiënten berichten kunnen sturen naar een zorgmedewerker in hun behandelteam.

Inzet van een nieuw rekenmodel kan het aantal aanvullende darmoperaties in een vroeg stadium terugbrengen van 65 naar 32 procent per jaar.

De Zeeuwse ggz-instelling Emergis heeft zich aangesloten bij de Gx. Dit is een netwerk van instellingen dat is gericht is op opschaling van e-health.

Loek Winter is deze maand teruggetreden als bestuurder van MC Groep en MC Slotervaart om tijd vrij te maken voor het neerzetten van Nederlandse zorgconcepten in het buitenland. Dat heeft MC Groep donderdag bekendgemaakt.

Eind december 2017 is het wetsvoorstel ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018’ (Wmcz 2018) bij de Tweede Kamer ingediend dat tegemoetkomt aan de wens om de medezeggenschap van cliënten binnen zorginstellingen te versterken. Een kort overzicht van een aantal wijzigingen ten opzichte van de vigerende Wmcz.

Per Saldo, VWS, Zorgverzekeraars Nederland en V&VN gaan met elkaar in gesprek om de indicatiestelling van het persoonsgebonden budget te verbeteren.

Een speciale Griekse commissie gaat het corruptieschandaal bij het farmabedrijf Novartis onderzoeken. Tot de verdachten behoren prominente politici.

Investeringen in automatisering hebben de afgelopen jaren geleid tot minder overhead in de langdurige zorg. Dat concludeert Berenschot in de jaarlijkse Benchmark Care.

Het OM gaat vier grote tabaksfabrikanten niet strafrechtelijk vervolgen. Advocaat Bénédicte Ficq gaat door met haar strijd tegen de tabaksindustrie.

De MeanderGroep in Limburg heeft de omstreden 5-minutenregistratie afgeschaft. De thuiszorgorganisatie heeft een vast bedrag per patiënt afgesproken met verzekeraars CZ en VGZ.

De initiatiefnemers van Het Adriano Huis, een kleinschalig woonzorgcomplex voor cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, zijn deze maand een crowdfunding gestart. Het gaat om vijf ton aan obligaties waarin particuliere en zakelijke beleggers vanaf 500 euro kunnen investeren.

Voor gemeenten is er binnen het sociaal domein veel te winnen als zij op een slimme manier inkopen. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een vandaag gepubliceerd advies.

Zorgverzekeraar DSW verwijt het UMCG misbruik van marktmacht. De topmannen van het UMCG, Jos Aartsen, en DSW, Chris Oomen, gaan met elkaar praten om hun conflict over de zorginkoop op te lossen.

Op 1 maart opent PlusPunt Ouderenzorg haar deuren in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. In het expertisecentrum kunnen ouderen terecht voor een snelle diagnose en advies.

Het toenemende ziekteverzuim in de zorg is onder meer toe te schrijven aan een hoge werkdruk.

Het kabinet wil kunnen ingrijpen als de kosten rondom de invoering van een zorgstandaard uit de hand lopen. Dit probleem speelt naar aanleiding van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat volgens berekeningen van de NZa 2,1 miljard moet kosten.

Het Erasmus MC wil in samenwerking met Schiphol en KLM meer buitenlandse patiënten behandelen.

Het Zwitserse farmaceutische bedrijf Roche neemt Flatiron Health over, een Amerikaanse ict-dienstverlener die gespecialiseerd is in data die artsen beter inzicht geven in de behandeling van kankerpatiënten.

Zorginstelling 's Heeren Loo heeft een convenant gesloten met het ministerie van Defensie. Doel is zij-instromers binnenhalen voor lastig vervulbare vacatures.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS lanceert naar analogie van de ziekenhuiszorg een VIPP-programma voor de ggz. Dit moet leiden tot betere inzet van ict en e-health.

Per Saldo onderschrijft dat de pgb-zorg nog wel wat slagen mag maken om toekomstbestendig te worden.