It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Het kabinet maakt haast met het afkoppelen van aardgas. Nieuwbouw biedt daartoe de ideale gelegenheid. Dit geldt ook voor ziekenhuizen. Het onlangs geopende Amphia in Breda is grotendeels van het gas af. Wie dit voorbeeld wil volgen of zelfs gasloos wil worden, doet er verstandig aan om lokaal samen te werken.

GGZ Nederland mist in het manifest van de initiatiefgroep ‘Lijm de Zorg’ aandacht voor preventie en samenwerking met het sociaal domein. Wel onderschrijft de branchevereniging de noodzaak om de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg te verbeteren.

Zorgbestuurders en toezichthouders moeten het hogere belang van samenwerking prioriteit geven boven de belangen van de eigen zorgorganisatie. ‘Je kunt geen samenwerking in een regio optuigen als verzekeraars daar een ander beeld van hebben’, zegt Wouter Bos in een interview over de aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.

Geld en kennis worden versnipperd en er spelen veel te veel organisatiebelangen mee in het huidige jeugdzorgstelsel. Dit vindt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘De wachtlijsten zijn lang, het ziekteverzuim en het verloop in de sector torenhoog. Zo doorgaan is geen optie. Daarom komt de FNV nu met het plan ‘Drastisch versimpelen van de zorg’ voor een geheel nieuw jeugdzorgstelsel.

Het Nationaal Preventieakkoord krijgt langzaam maar zeker navolging. Veel lokale initiatieven komen nu op gang en regionale akkoorden krijgen vorm, maar preventie wordt nog te veel als een medische kwestie ingestoken. Dat stelt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland.

Meer dan ooit hebben managers en bestuurders in de zorg toegang tot slimme systemen voor medische en financiële data-analyse. Maar hiervan wordt slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. De schade loopt in de miljarden. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau Black Book.

De productieprikkel in het zorgstelsel beloont ziekenhuizen en medisch specialisten voor behandelingen. De financiële prikkels staan daarmee haaks op het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het MCL in Leeuwarden werd gehackt en het externe dataverkeer lag enkele uren plat. Kun je zoiets voorkomen en hoe? Jorne Meijer van het Spaarne Gasthuis geeft antwoord.

In het eerste nummer van 2020 dat vandaag verschijnt, onder meer een reportage over Humanitas Deventer waar ze niets merken van personeelstekorten in de zorg. Ook een artikel over de nieuwe cao-afspraken waarmee de sector meer personeel wil aantrekken. En in het interview vertelt Peter de Visser, Zorgmanager van het Jaar 2019, hoe het zorgbedrijf Incluzio van Facilicom verder bouwt aan zijn succes.

De grootste aanbieder van ambulante forensische zorg de Waag heeft door nieuwe tariefstellingen komend jaar 10 procent minder budget te besteden. Dit zal volgens Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag Nederland, leiden tot meer personeelsuitval, meer recidive, meer slachtoffers en uiteindelijk mogelijk tot faillissement.

‘Zorgbestuurders, kijk naar de kantine binnen uw eigen organisatie. Anders blijft u dweilen met de kraan open’, dat adviseert TNO-consultant Hanneke Molema. Onlangs verscheen de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’, gepubliceerd door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, ook bekend als Lifestyle4Health.

Het einde van het jaar 2019 betekende voor Ageeth Ouwehand vooral vooruitkijken. Dat deed ze voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), voor haar eigen Beweging 3.0, én voor de NZa in het kader van een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg.

Een leefbare en gezonde wereld wil iedereen. Hoe kunnen we daar ook als sector aan bijdragen?

Het dichten van een cyberlek, zoals deze week optrad bij het MCL in Leeuwarden, is volgens experts nog niet zo eenvoudig. 'Ik hoop dat het aantal daalt naar nul, maar ik denk het niet.'

De huidige regelgeving van de ACM geeft zorginstellingen veel ruimte tot samenwerking. Je kunt je intussen zelfs afvragen of de ACM zich niet té toegeeflijk dreigt op te stellen.

In deze tijd van grote arbeidstekorten in de zorg, gaat Humanitas in Deventer met wachtlijsten voor nieuwe medewerkers tegen de trend in. Iedereen wil er werken. Hoe dat kan? ‘Kom zelf maar kijken’, zegt bestuurder Gea Sijpkes, ‘beter dan dat kunnen we het niet uitleggen.’

Beperk de Wlz tot de intramurale zorg en hevel de Wlz-zorg aan huis over naar de Zvw en de Wmo. Dat is een van de 35 aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, onder leiding van oud-politicus en -zorgbestuurder Wouter Bos.

Minister De Jonge (VWS) wil voor de zomer een beeld geven van de regionale vraag naar verpleeghuiszorg. Voor de kerst moeten gemeenten bovendien met plannen komen voor hoe zij aan de toenemende vraag gaan voldoen. Voor de Tweede Kamer is dit tijdspad te lang. Alle partijen willen dat de minister nu meer regie neemt op het probleem. Dat blijkt uit het debat woensdag over de wachtlijsten voor verpleeghuizen.

In arme wijken zijn de zorgkosten gemiddeld aanzienlijk hoger. Toch zijn er ook armere wijken waar de zorgkosten lager zijn en de mensen blijkbaar een gezondere leefstijl hebben. Wat aan die verschillen ten grondslag ligt, zou Jochen Mierau graag verder onderzoeken. Het ontsluiten van die data blijkt echter bijzonder lastig.

'Het is jammer dat het zwijgen van een zorgaanbieder vaak wordt uitgelegd als een weigering om te spreken', schrijft Simona Tiems, advocaat gezondheidsrecht bij Legaltree, in Zorgvisie magazine. Maar het beroepsgeheim kan alleen in bijzondere situaties doorbroken worden. 

Preventieve zorg vraagt om een nieuwe, brede rol voor zorgverzekeraars. ‘We moeten niet alleen iemand verzorgen wanneer die ziek wordt, maar ook helpen voorkomen dat iemand ziek wordt en ondersteunen bij gezond leven’, zegt Joas Duister, manager preventie bij zorgverzekeraar Menzis.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in de nieuwe bekostiging voor verpleeghuizen minimumtarieven vaststellen. NZa-directeur regulering Josefien Kursten spreekt van een paradigmashift. ‘De tarieven garanderen de kwaliteit die is afgesproken in het kwaliteitskader.’

Plastic Poep, zo noemt Marjolijn Duijvestein haar actie tegen onnodig plastic. De maag-darm-leverarts in het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum (AMC) laat onderzoek doen naar plastic afval in de endoscopiekamers. Ook wil ze onderzoeken of plastic darmziekten veroorzaakt. ‘De groene golf zwelt aan.’ 

Slechts de helft van de zorgverleners in de langdurige zorg beoordeelt de eigen ict-kennis als voldoende om het werk goed te kunnen doen. Eén op de vijf denkt dat de eigen instelling niet is voorbereid op verdere digitalisering. Eén op de drie is meer dan een half uur per dag kwijt aan het bijwerken van het zorgdossier.

‘Een verhuizing en een verbouwing waar nog geen gedetailleerde bouwtekeningen voor waren gemaakt, met minder budget’. Zo omschrijven Piet-Hein Peeters en Jasper Loots de decentralisatie van het sociaal domein in hun boek ‘Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt’.

‘Ik heb me altijd verbaasd over de hoeveelheid verborgen leed en eenzaamheid. Wat gaat hier nou mis?', zegt Wally Keijzer in Zorgvisie magazine. Ze ontwikkelde het platform Zo-Dichtbij, een digitale wegwijzer voor wonen, zorg en welzijn. Mensen krijgen toegang tot een persoonlijke digitale kluis. 

‘Compassievol leiderschap’ geeft Reinier de Graaf in Delft het vertrouwen om te innoveren en samen te werken met andere partijen. Directievoorzitter Carina Hilders gebruikt het woord 'compassie' maar liefst 15 keer in haar Nieuwjaarstoespraak.

Er zijn ingrijpende innovaties nodig in de huidige praktijk rondom burgers met verward gedrag. De Wet verplichte ggz (Wvggz) kan hierbij ondersteunend zijn, maar dan moeten gemeenten wel uit hun Calimero-stand komen. Dat zegt ervaringswerker Hans van Eeken. ‘Gemeenten hebben echt meer zelfvertrouwen nodig in hun eigen weten en kunnen’. 

Artificial Intelligence en e-health houden een belofte in, maar we moeten waken voor te hoge verwachtingen. Dat was de conclusie van een debat over big data in de zorg tussen bestuurders Marcel Levi en Mark van Houdenhoven.

Peter de Visser, Zorgmanager van het Jaar 2019, laat met Incluzio een frisse wind waaien in de zorg. ‘Er wordt te veel gezeurd en geklaagd. Wij gaan gewoon aan de slag en vernieuwen binnen het zorgstelsel zoals het is.'