Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet genoeg om intimiderend gedrag op de werkvloer aan te pakken in zorginstellingen. Dat zegt hoogleraar Gender & Women’s Health Toine Lagro van het Radboud UMC naar aanleiding van de #MeToo-problemen die ook spelen in de zorg. Bestuurders zouden op verschillende niveaus actie moeten ondernemen.

De Leyden Academy stelt de verlangens van individuele ouderen echt centraal in verpleeghuizen. Hoogleraar Joris Slaets: ‘We moeten de zorgbril afzetten en kijken wat het leven de moeite waard maakt.

Het kabinet heeft in de Miljoenennota vastgelegd dat extra investeringen nodig zijn in de ict van huisartsen.

Beroepsvereniging V&VN heeft op 24 september het Wetenschappelijk College Verpleegkunde V&VN opgericht. Daarin werken de dertien hoogleraren verpleegkunde in Nederland samen voor meer wetenschappelijke onderbouwing voor verpleegkundig handelen.

Het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis van seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft de meetmethoden aangepast om de administratieve lasten van ziekenhuizen terug te dringen. Daarbij moeten ziekenhuizen dit jaar voor het eerst zelf betalen als ze voor het keurmerk in aanmerking willn komen.

Huisartsen, cardiologen en thoraxchirurgen in Zuidoost Brabant hebben de eerste transmurale zorgstandaard ontwikkeld voor mensen die lijden aan een hartklepaandoening.

Nog maar 40 procent van de ‘AMvB-plichtige’ gemeenten hanteert een reëel tarief in de huishoudelijke hulp. Tzorg-directeur Marianne de Winter zal niet terugdeinzen om hogere tarieven via de rechter af te dwingen. ‘De minister moet dit probleem niet bagatelliseren.’

Om tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwe vormen van zorg en wonen helpt een ondersteuningsteam zorgaanbieders bij de realisatie van plannen. Een ontwerpwedstrijd biedt inspiratie. Een innovatieregeling van het ministerie van VWS brengt financiële ondersteuning.

VZVZ reageert op recente publicaties waarin zorgverleners aangeven dat de uitwisseling van actuele medische gegevens in Nederland nog altijd onvoldoende is geregeld. 'Het Landelijk Schakelpunt (LSP) voorziet duidelijk in een basisbehoefte', stelt de VZVZ. Ondertussen is VZVZ op zoek naar nieuwe oplossingen.

Het eindbod van de NFU van 8,25 procent loonsverhoging voor umc-medewerkers valt buiten de beschikbare budgetten van de umc's. Daarom moeten er nieuwe gesprekken met zorgverzekeraars worden gepland. Als de vakbonden hiermee akkoord gaan, moeten er ook kostenbesparende maatregelen genomen worden.

Om het personeelstekort in Friesland aan te pakken, zijn Patyna en Noorderbreedte een opleidingstraject ouderenzorg gestart voor zij-instromers. Zorgvisie sprak twee van hen.

Renée Wilke is per 1 oktober aangesteld als nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Sensire. Samen met Maarten van Rixtel zal zij de raad van bestuur gaan vormen.

LUMC-bestuursvoorzitter Willy Spaan heeft niet zo veel op met het gedachtegoed van Michael Porter. Hij voert waardegedreven zorg stapje voor stapje in bij het LUMC.

Nederland moet gewoon aan de slag met de uitkomstindicatoren van ICHOM en niet eigenwijs een Nederlandse variant ontwikkelen, zegt hoogleraar Jan Hazelzet op Qruxx.

Zilveren Kruis stelt extra geld beschikbaar om in 2021 zo’n 10 procent van de zorg in het ziekenhuis of bij zorgaanbieders te verplaatsen naar de thuissituatie. Voor 2019 is er 10 miljoen euro beschikbaar.

In de toekomst heeft iedereen een eigen virtuele tweelingbroer of -zus die de gezondheid van mensen moet bewaken. Dat is de doelstelling van een Europees programma genaamd Health EU. Het programma wordt uitgevoerd door het EPFL in samenwerking met het Nederlandse hDMT, en is in de race voor een FET Flagship-subsidie van de Europese Unie. Als de subsidie wordt toegekend, ontvangt het project 1 miljard euro voor tien jaar.

Huisartsen moeten een cruciale rol spelen in het bespreekbaar maken van levenseinde en zwangerschapsafbreking. Een zorgvuldiger en langer traject rondom levensvraagstukken moet misverstanden tussen arts en patiënt voorkomen.

Bestuurskundige Pauline Meurs gaat de crisis in de raad van toezicht van GGZ InGeest begeleiden. Deze week werd bekend dat het vertrek van bestuurder en psychiater Elsbeth de Ruijter was teruggedraaid.

De toegang tot gespecialiseerde ggz in Nederland is goed geregeld in vergelijking met andere landen. Tevens kent Nederland relatief weinig gedwongen opnames ten opzichte van andere ggz-systemen. Dat blijkt uit onderzoek van het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL). Toch zijn er nog veel verbeterpunten.

Voor de derde keer houdt Zorgvisie de verkiezing ‘Topadvocaten gezondheidszorg 2018’. De namen voor de shortlist zijn bekend. Nu gaat de stemming beginnen.

Als vanouds roepen de Troonrede en de Miljoenennota meteen reacties op van branche- en beroepsverenigingen. Opvallend zijn de onderwerpen die zijn gemist in de Miljoenennota.

Stijgende lonen jagen de zorguitgaven op. Volgend jaar stijgen de netto zorguitgaven met 7 procent ofwel 5 miljard euro. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde begroting van het ministerie van Volksgezondheid voor 2019.

De extra investering in de ouderenzorg loopt deze kabinetsperiode op naar jaarlijks ruim 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

De overheid is te terughoudend bij het realiseren van een goede ict-infrastructuur in de zorg, vindt hoogleraar Jan Hazelzet. ‘De overheid zou softwarebedrijven moeten kunnen dwingen om hun software aan te passen.’

De juiste medewerker op het juiste moment bij de juiste patiënt; dat bepaalt het succes van een zorgorganisatie. Goede planning is cruciaal om goede zorg te verlenen, en verdient prioriteit.

Doordat gemeenten geen locaties voor nieuwe woonzorgvormen beschikbaar stellen aan zorgaanbieders komen er weinig van dit soort initiatieven van de grond. Dat terwijl de behoefte hieraan groot is. Een deel van de ouderen is te goed voor een verpleeghuis, maar heeft toch enige vorm van zorg nodig.

Online zoeken naar informatie over je eigen gezondheid, levert vaak nodeloze angst op. Onderzoeker Fam te Poel promoveerde op dit onderwerp aan de VU. Het onderzoek sluit aan bij eerdere wetenschappelijke bevindingen.

De eerste lijn maakt zich zorgen over de introductie van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Als de wet in zijn huidige vorm door gaat, moeten alle centra met meer dan tien zorgverleners een cliëntenraad instellen.

Nastasja Cornelissen is de eerste en voorlopig nog enige Chief Nursing Officer (CNO) van Nederland. Zij werkt sinds 2008 in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray. In 2014 werd zij daar CNO.

Circa 30 procent van de zorg heeft geen toegevoegde waarde. Als zorgverleners stoppen met onnodige zorg, is de betaalbaarheid van de zorg opgelost. Maar zo simpel is het niet.