A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) brengt een faillissement van zorginstelling Vrijwaard in Den Helder dichterbij. De ACM zegt dat er nader onderzoek nodig is voor een fusie met zorginstelling Omring, maar Vrijwaard heeft een financieel kwetsbare positie, wat een van de redenen is om te fuseren.

De afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn wel degelijk haalbaar, stelt NVZ-vicevoorzitter David Jongen, maar dan moet er nog veel gebeuren. 'Het ombuigen van de volumegroei moet in de regio, met congruent opererende verzekeraars en met maximale toekenning van looncompensatie en transformatiebudgetten, vorm krijgen.'

Kwesties van privacy blijken met terugwerkende kracht een van de grootste hinderpalen te zijn geweest bij het faillissement van het MC Slotervaart. En de AVG staat soms op gespannen voet met de patiëntveiligheid. Dat zegt curator Marlous de Groot.

Eerder dan andere jaren botsen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over omzetplafonds en doorleverplicht. ‘De beperkte groei in het hoofdlijnenakkoord ziekenhuiszorg is niet realistisch en onhaalbaar’, zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot.

Minister Bruins voor Medische Zorg stuurde de Tweede Kamer vlak voor het reces in juli een brief met zijn visie op ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap. Daarin gaf hij een aantal goede voorbeelden van zorg dichtbij waar het kan. Een daarvan is thuis dialyseren, een mogelijkheid die het Albert Schweitzer ziekenhuis in en om Dordrecht biedt.

In de eerstelijnszorg in de regio Noord-Holland verspreidt het communicatieplatform ZichtopZorg zich 'als een olievlek'. De totale tijd die men besteedt aan telefoontjes halveerde er bijna door. Bovendien is de afstemming in de zorg sterk verbeterd, zegt huisarts en initiatiefnemer Sipke Smits. 

De Nederlandse Norm (NEN) heeft onlangs de nieuwe norm voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd, de ‘NEN 7524’. Deze zorgnorm moet onder andere leiden tot betere patiëntveiligheid en betere samenwerking tussen aanbieders en afnemers van pseudonimisatiediensten, bijvoorbeeld in de ggz.

In de Nederlandse zorg is nog een wereld te winnen als het gaat over mensgericht werken, stelt Maritsa Bossers, directeur van Planetree Nederland. Mensgericht werken vraagt volgens Bossers om een cliëntgerichte organisatiestructuur met aandacht voor medewerkers.

Chirurgen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg hebben een manier ontwikkeld om zich met hologrammen voor te bereiden op een operatie. Een HoloLens projecteert een driedimensionaal beeld van bijvoorbeeld een botbreuk op de patiënt en geeft de chirurg een van de situatie voordat de daadwerkelijke operatie begint.

Mantelaar, een organisatie die medisch studenten koppelt aan ouderen voor zorg en gezelschap, krijgt ‘enkele tonnen’ van Health Investment Partners (HIP). Deze financiële impuls moet ervoor zorgen dat het aantal ouderen dat mantelzorg van studenten krijgt de komende drie jaar vervijfvoudigt.

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) doet per 1 oktober 2019 afstand van de huidige organisatiestructuur in vakgroepen. In navolging van onder meer het Karolinska ziekenhuis in Zweden en het Nederlandse Reinier de Graaf, gaat MCL zijn zorg rondom zes primaire zorgeenheden organiseren.

Minister Bruins voor Medische Zorg stuurde de Tweede Kamer vlak voor het reces in juli een brief met zijn visie op ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap. Daarin gaf hij een aantal goede voorbeelden van zorg dichtbij waar het kan. Een daarvan is de onlangs bekroonde MijnIBDcoach, een tool voor thuismonitoring van mensen met de chronische darmaandoening IBD. Dit is deel 2 van een serie over zorg dichtbij.

Isala in Zwolle heeft te maken met een flinke toename van inwoners uit de regio die van haar afhankelijk zijn van hun acute verloskunde. Dat komt doordat de Treant Zorggroep in Hoogeveen geen acute verloskunde meer aanbiedt en deels ook vanwege het omvallen van het MC Zuiderzee in Lelystad. Wat betekent dit voor Isala en voor de samenwerking in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen?

Buurtzorgbestuurder Jos de Blok houdt zich aan de gedragscode zorg en heeft dat naar eigen zeggen ook altijd gedaan. Van bevoordeling van zichzelf was geen sprake, constateren ActiZ en Buurtzorg. Jos de Blok: ‘Er was niets aan de hand.’

De e-healthtoepassing Safe@Home, bedoeld voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een hoge bloeddruk en ontwikkeld door het UMC Utrecht, blijkt erg succesvol. Zwangere vrouwen hebben er voordeel van en zorgmedewerkers kunnen er efficiënter door werken.

Huisartsen en andere zorgverleners in de regio Eindhoven bundelen hun ict-infrastructuur. Digitalisering als remedie tegen personele schaarste, groeiende werkdruk en om continuïteit van zorg te garanderen.

Het centrum voor Angst & Dwang van Vincent van Gogh voor ggz besloot beeldbellen te introduceren om de kloof tussen de klinische setting en de thuissituatie te verkleinen. De opnametijd van tweederde van de patiënten wordt hierdoor gehalveerd. Het is niet de eerste keer dat het succes van digitale hulp in de ggz werd bewezen.

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) maakt zich zorgen over de verlaagde ggz-tarieven en stelt Kamervragen. Eerder kondigde GGZ Nederland al aan beroep aan te tekenen. Zorgverzekeraars Nederland vindt juist dat hogere tarieven geen oplossing zijn.

Na het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is ook bij het Zuyderland MC in Sittard-Geleen het afgesproken omzetplafond in zicht. Gevolg: VGZ-verzekerde patiënten moeten naar een ander ziekenhuis of komen op een wachtlijst. Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg en verantwoordelijk voor de inkoop van zorg bij VGZ, legt uit hoe de situatie bij Ikazia is ontstaan en welke visie achter het VGZ-beleid zit.

Verschillende ziekenhuisbestuurders vinden dat het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer onterecht 'staatssteun’ ontvangt van het ministerie van VWS, zo zeggen zij tegen de Volkskrant. Maar volgens Mark van Houdenhoven, bestuurder van Sint Maartenskliniek in Nijmegen, is er geen sprake van staatssteun. 'Samen is besloten dat het voor de regio beter is om een aantal jaren rust te kopen en plannen te maken voor de toekomst.’

In een recente brief aan de Tweede Kamer ontvouwde minister Bruins zijn visie op ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap. Eén van de goede voorbeelden van zorg dichtbij waar het kan, is volgens hem Chance@home van Isala Hartcentrum, waarmee gespecialiseerde verpleegkundigen ziekenhuiszorg bieden bij hartpatiënten thuis.

Brancheorganisatie GGZ Nederland tekent bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezwaar aan tegen de verlaging van de ggz-tarieven per 2020. Als dat niets oplevert, volgt mogelijk een gang naar de rechter. Dat zegt Parnassia Groep-bestuurder Stephan Valk namens GGZ Nederland.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp roept werkgevers- en werknemersorganisaties op om samen met beroepsorganisatie V&VN een nieuw voorstel te doen voor de functiedifferentiatie van verpleegkundigen. ‘Het is een zwaktebod als de politiek moet ingrijpen.’

Eén jaar geleden trad de AVG in werking. Een collectieve benadering loont.

Veertien ziekenhuislocaties zijn essentieel in hun regio, als het gaat om het aanbod van acute verloskunde. Dat blijkt uit de bereikbaarheidsanalyses van het RIVM. Meest opvallend in de lijst is het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Door het wegvallen van de acute verloskunde in Purmerend en Lelystad, zijn nu ruim 35 duizend mensen afhankelijk van het aanbod in Hoorn. Wat betekent dat voor de geboortezorg in regio West-Friesland en Waterland en hoe vangt het Dijklander die patiëntenstromen op?

Betere voorlichting voor mensen met Parkinson in een gevorderd stadium, en daardoor een weloverwogen keuze voor een therapie die bij hun leven past. Dat is wat de Nigra regionale zorgaanpak het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) opleverde.

In het tweede kwartaal van 2019 zijn wereldwijd 5,7 miljoen exemplaren van de Apple Watch verkocht. Apple versterkt hiermee zijn positie op de zorgmarkt ten koste van concurrenten als Fitbit.

In het augustusnummer van Zorgvisie ict magazine behalve het coverinterview met Laurens van der Tang, ceo van VitalHealth, een artikel over het succes van HartWacht. Omdat dit succes navolging verdient, uitleg hoe je zo’n programma ontwikkelt.

Armand Girbes, hoogleraar intensive care geneeskunde in het VUmc, ziet de voordelen van de invoering van de Wet BIG II niet. Wel vreest hij de nadelen. ‘Of minister Bruins begrijpt niet hoe dit uitwerkt op de werkvloer of hij luistert naar de verkeerde mensen.’

Het UMC Utrecht werkt in voldoende mate volgens de Governancecode Zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het verslag van het jaargesprek over governance.