You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Door continuïteitsbijdragen te betalen aan zorginstellingen, willen zorgverzekeraars bewerkstelligen dat ook na de coronacrisis zorg geleverd kan worden. 'We zitten niet met de hand op onze beurs', zeggen bestuurders Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) en Ruben Wenselaar (Menzis) in een interview over het reddingspakket, dat zondag werd gepresenteerd. 

De planbare zorg is grotendeels tot stilstand gekomen: huisartsen hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis 600.000 mensen minder doorverwezen naar ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, ggz en vvt. Voor sommige specialismen zijn zelfs 90 procent minder doorverwijzingen geweest in de afgelopen weken, blijkt uit cijfers die Zorgvisie in samenwerking met Zorgdomein publiceerde.

De ggz-cultuur is totaal niet voorbereid op verandering en onverwachte gebeurtenissen. Dat zegt Hans van Eeken, senior ervaringswerker. ‘Ggz-organisaties zijn niet opgewassen tegen een crisis zoals die waarin we ons nu bevinden.' Het valt hem op dat er vooral een soort van blinde paniek is ontstaan rond de ambulante ggz.

Zorgaanbieder Incluzio ziet een forse toename van de meldingen huiselijk geweld. ‘In sommige gezinnen leidt de crisis tot onaanvaardbare risico’s en onhoudbare situaties’, zegt bestuurder Peter de Visser van Incluzio.

In opdracht van het ministerie van VWS richtte prof. dr. Geraline Leusink onlangs een nieuwe medische registratiedatabase op. Deze moet inzicht bieden in de impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking, zodat het ministerie van VWS en het RIVM daar beleid op kunnen maken. ‘Het is nu wachten op zorginstellingen die besmetting van Covid-19 bij hun cliënten registreren.’

Zorgverleners en -organisaties kunnen terecht bij het landelijk contactpunt psychosociale ondersteuning. ‘Het gaat in deze fase vooral om erkenning en preventie’, zegt ARQ IVP-directeur Caroline Six.

Hoe gaat u om met de coronacrisis? Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur vroeg het diverse zorgbestuurders. Julianne Meijers van Siza vertelt over de uitdagingen waar ze voor staat. 'Als gehandicaptenzorg moeten we moeite doen, we moeten duidelijk maken dat het voor onze mensen net zo belangrijk is om getest te worden en om persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen benutten.'

Een app die bijhoudt bij wie je dicht in de buurt bent geweest, kan een krachtig wapen zijn om het coronavirus te bestrijden. Dat blijkt uit modellen van wetenschappers van de universiteit van Oxford. Dat kan zonder grote inbreuk op de privacy. Er lijkt veel draagvlak voor te zijn, constateren onderzoekers van dezelfde universiteit.

In de weken dat de uitbraak van het coronavirus het hele zorglandschap onder druk zet, moeten zorgverzekeraars ook met hun inkoopbeleid voor 2021 komen. Menzis zet in op concretere afspraken over de Juiste Zorg op de Juiste Plek en wil ook meer digitalisering zien. Beide uitdagingen kunnen wel eens ingehaald worden door hoe zorgverleners omgaan met de coronacrisis, weet ook Nicole Poldervaart, inkoopmanager bij Menzis.

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, maakt zich al jaren hard voor begrijpelijke informatie over de gezondheid. ‘Nu met de coronacrisis, wordt het natuurlijk helemaal spannend als mensen bepaalde maatregelen in acht moeten nemen’, waarschuwt directeur-bestuurder Patricia Heijdenrijk.

De coronacrisis trekt een zware wissel op de ouderenzorg. Medewerkers staan onder grote druk door het uitvallen van collega’s en zorgaanbieders zijn nog niet gerust op de financiële noodregelingen. Bovenal gaat het sluiten van de deuren voor bezoek met groot verdriet gepaard. Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging ActiZ, doet een dringend beroep op het publiek om begrip te hebben voor de situatie.

Het besluit van de IGJ om alle reguliere inspecties voorlopig op te schorten is “een passende maatregel”, vindt Cordula Wagner, directeur van Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid aan de Vrije Universiteit/Amsterdam UMC. 'De coronacrisis zet alle processen op zijn kop. Dit zijn geen gewone tijden, daar horen ook ongewone maatregelen bij.' 

Zonder adequate psychische ondersteuning is er voor artsen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere zorgwerkers op lange termijn groot risico op klachten als burn-out en PTSS. ‘Mentale nazorg is niet nice-to-have, maar bittere noodzaak’, zegt professor Kris Vanhaecht, expert second victim. ‘Klinisch leiderschap is ook durven praten over emoties.’

Het is een oude belofte van de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo): de patiënt kan nu eindelijk echt de regie krijgen over zijn eigen zorg. Hans Niendieker van pgo Ivido vindt dat er dan nog wel iets moet gebeuren. Deel 2 van een serie.

Met haar stichting OMAZ (Oudere Migranten aan Zet), als beleidsadviseur bij ANBO en als lid van de commissie Langdurige Zorg en Ondersteuning van ZonMW maakt de Turkse Fatos Ipek-Demir zich sterk voor cultuursensitieve zorg.

De digitale toepassing van zorg zal na de coronacrisis niet meer weg te denken zijn uit de ggz, volgens hoogleraar en klinisch psycholoog Philippe Delespaul. ‘Wel moeten we gaan nadenken over een optimale verdeling tussen face-to-face-contact en zorg op afstand’.

Het allerbelangrijkste is dat we voorkomen dat triage toegepast moet worden, aldus minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Want wanneer het erop aankomt, zullen mensen met een beperking het afleggen tegen ‘gezonde’ coronapatiënten.

Om de druk bij de eerste lijn weg te nemen en de huisarts toch de regie te laten houden, gebruikt het Groene Hart Ziekenhuis de Corona Screener en monitoring van Philips. Het bijbehorende callcenter wordt bemenst door coassistenten. ‘Op die manier onttrekken we geen dokters of verpleegkundigen aan de zorg’, vertelt chirurg Ronald Liem, die erover meedacht de toepassing inhoud te geven.

De coronacrisis brengt ongekende leiderschapsvraagstukken met zich mee. Hoe de continuïteit van bestuur te waarborgen in de strijd tegen een virus dat iedereen kan treffen en bovendien een grote mentale wissel trekt op alle betrokkenen? Moet een bestuurder samen met de troepen in de frontlinie staan of juist het strijdgewoel met bijhorende risico’s mijden en een positie achter de linies kiezen?

Net als de zorgverzekeraars hebben de banken de handen ineen geslagen om de financiële gevolgen van de coronacrisis in de zorg het hoofd te bieden. ‘Als deze crisis voorbij is, moet er wel een zorginfrastructuur zijn om Nederland weer te kunnen helpen’, licht Jan Willem Spijkman, sector banker healthcare van ING de opstelling van de banken toe. ‘Dat betekent dat je nu kosten moet gaan maken voor de instandhouding. Aan faillissementen hebben we niks.’

In de bestrijding van de corona-uitbraak is er schaarste aan bedden, testmiddelen en beademingsapparatuur. Dertig technisch handige studenten uit Delft benutten de tijd met het maken van eigen beademingsapparatuur met Operation AIR. ‘Een simpeler apparaat als noodoplossing voor coronapatiënten.'

In Zuid-Limburg is vorige week Coronacentrum Urmond geopend. Een Thuiszorg Hotel en speciale huisartsenpost moeten de ziekenhuizen, huisartsen en Thuiszorgorganisaties in de regio ontlasten. Het centrum is in een paar dagen bedacht en op poten gezet. Een gevolg over de jaren opgebouwd vertrouwen tussen zorgpartijen in de regio, zegt Jack Jansen. De bestuursvoorzitter van de MeanderGroep is nu tevens voorzitter van de stuurgroep van het nieuwe coronacentrum.

We moeten er voor zorgen dat de mantelzorger niet het afvoerputje wordt van alle zorg die we in deze coronacrisis niet meer kunnen leveren. Dat zegt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder bij belangenvereniging MantelzorgNL.

Ggz-instelling Vincent van Gogh (VvG) is druk bezig om de zorg voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek te borgen in deze tijd van coronacrisis. Toch gaat VvG nu ook zorgverleners in ziekenhuizen en de ouderenzorg op psychisch vlak ondersteunen. Dat vertelt Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter van de Conrisq groep, waar VvG onder valt.

De emotionele belasting voor artsen en verpleegkundigen is enorm. Intensivist Ralph So uit Dordrecht roept zorgbestuurders op om nu te starten met de organisatie van psychische nazorg. ‘Hoe lang gaan we dit volhouden? We moeten oppassen dat niet iedereen omvalt.’

Verpleeghuizen in Noord-Brabant en Amsterdam bouwen speciale corona-units om ziekenhuizen en huisartsen te ontlasten. Bij Brabantzorg gaat om zo’n 132 bedden, bij Amstelring is er plek voor 30 mensen. ‘Soms zijn er wonderbaarlijke genezingen.’

Nu de corona-uitbraak therapieën in de ggz en jeugdzorg lastig maakt, vinden instellingen massaal hun weg naar ehealth-toepassingen. Dat merkt ook Karify, een platform dat videosessies voor deze sector regelt. Dagelijks verdubbelt het aantal sessies.

Zorgvisie tech magazine nr. 1 valt op 27 maart bij abonnees op de mat valt. Het coververhaal gaat over de digitalisering in de vvt-sector.

De coronacrisis brengt naast de drukte op de Intensive Care ook een spannende tijd in ziekenhuisapotheken. Verscheidene coronagerelateerde geneesmiddelen zijn nog maar kort op voorraad en de apothekers proberen ze met alle macht in huis te halen of zelf bij te maken.

E-health en digitalisering zijn niet voor iedereen in de ggz geschikt, maar Niels Mulder, psychiater bij Parnassia Groep en hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg, ziet dat de toepassing ervan tijdens de coronacrisis een nieuwe vlucht maakt.