The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Het was een opmerkelijke benoeming, in maart van dit jaar. Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie bij Amsterdam UMC en deskundige op het gebied van e-health, werd door het ministerie van VWS aangesteld als Chief Medical Information Officer. De combinatie van medische, technische en ambtelijke ontwikkelingen is volgens haar ideaal om kruisverbanden te leggen: ‘Je kunt dingen beter doorzien en aangeven waarom het soms beter is om even de tijd te nemen om oplossingen goed in te richten.' 

De hechte samenwerking tussen ziekenhuizen onderling en met huisartsen moet blijven, vindt OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch. ‘Zorgaanbieders moeten data delen - en dat hoeven geen financiële te zijn - en goede voorbeelden delen.’

Zorgvisie tech magazine nr. 2 is verschenen. Het coververhaal gaat over zorg op afstand dat door de coronacrisis versneld is ingevoerd.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven had vroeg in de coronacrisis enkele weken lang ongemerkt een ‘patiënt één’ in huis. ‘Je vraagt je gelijk af: hebben we een steek laten vallen?’, zegt bestuursvoorzitter Piet Batenburg in de nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg. ‘Maar deze patiënt paste niet in de casusdefinitie van het RIVM.’

Agressie komt steeds vaker voor in ziekenhuizen: wat zijn de gevolgen voor het personeel en wat doen de instellingen er aan?

Geen zorginstelling mag failliet gaan door de coronacrisis, dus zijn er in de afgelopen maanden financiële regelingen bedacht voor de kosten van coronazorg en compensatie van misgelopen omzet. Volgens hoogleraar Marco Varkevisser hebben VWS en de zorgverzekeraars ruimhartig de portemonnee getrokken. 'Verliezen van coronacrisis moeten we met z'n allen delen.'

Minister de Jonge van VWS wil minder markt, meer samenwerking en meer regie. In de zorg lijkt meer draagvlak voor regionale regie dan centrale sturing vanuit Den Haag. Het RVS-advies over acute zorg biedt een uitweg over het dilemma tussen regie en centrale aansturing.

De Taskforce Wonen en Zorg heeft een half jaar vertraging opgelopen door de coronacrisis. Dat vindt voorzitter Hans Adriani jammer, maar hij ziet ook positieve kanten. ‘Het zou fantastisch zijn als de zorg nu nauwer gaat samenwerken en over systemen en concurrentiebezwaren heen stapt.’

De behoefte die patiënten hebben aan e-health wordt onderschat. Dat stelt Thomas Timmers van Interactive Studios, het bedrijf achter de Patient Journey App. Hij deed onderzoek naar het gebruik van de app tijdens de coronacrisis en ziet nog legio mogelijkheden. ‘De koudwatervrees en het gevoel dat e-health te moeilijk is voor patiënten of zorgverleners, is afgenomen.’

Kameraadschap en bevlogenheid, dat zijn de drijvers die dokters tot optimaal presteren bewegen, constateert promovenda Myra van den Goor van de University of Twente op basis van honderden reflecties, interviews en vragenlijsten. Door een verzakelijkt klimaat in de zorg zijn deze kernwaarden de afgelopen jaren in de knel geraakt. Tijd om de mens weer centraal te stellen in plaats van proces, registratie en productie, vindt Van den Goor.

Een ongecontroleerd faillissement van een ziekenhuis mag nooit meer voorkomen. Minister voor Medische Zorg Martin van Rijn wil dat zorgverzekeraars gezamenlijk financieel risico dragen bij faillissementen. Ook wil de minister de zorgplicht aanscherpen, altijd een stille bewindvoerder aanstellen en een pool van deskundige zorgcuratoren opzetten.

Per 1 juli krijgt iedere Nederlander recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van zijn medisch dossier. Volgens bestuurskundige en jurist Theo Hooghiemstra zitten daar nog veel haken en ogen aan.

Regeldruk in de zorg is een veelkoppig monster, constateert kennisinstituut Vilans, met veranderkundige, organisatorische en politiek-bestuurlijke kanten. ‘Alleen een paar regeltjes schrappen is niet genoeg’, zegt Else Stapersma, programmaleider (Ont)Regel de Langdurige Zorg. Maar dankzij de coronacrisis is het tij gunstig voor een cultuuromslag.

Het wetsvoorstel waarmee VWS de vergoeding voor ongecontracteerde zorgaanbieders op een gedifferentieerde manier wil verlagen, kan op weinig enthousiasme rekenen. Belangenorganisaties die opkomen voor de vrije artsenkeuze zien de macht van de zorgverzekeraars vergroot. En ook positieve elementen die ze zien, zoals de differentiatie tussen dure en goedkope behandelingen, wantrouwen ze.

Toegankelijkheid is een dimensie van kwaliteit in acute zorg, vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Kwaliteit en doelmatigheid domineren de discussie over concentratie van de acute zorg.

Het is een van de bijverschijnselen van de coronacrisis: de wereld van de zorgtechniek en e-health raakt in een stroomversnelling. Henk Valk, CEO van Philips Benelux, zat er vanaf het begin af aan bovenop.

Het kabinet wil dat het voor zorgaanbieders aantrekkelijker wordt om een contract te sluiten met zorgverzekeraars. Daarom grijpt VWS met een nieuw wetsvoorstel in bij vergoedingspercentages voor ongecontracteerde zorg. Die percentages gaan niet alleen omlaag, er komt meer differentiatie.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) spant samen met veertig zorgaanbieders een kort geding aan tegen de zorgkantoren. Punt van discussie is het nieuwe inkoopkader Wlz 2021-2023. VGN-directeur Frank Bluiminck: ‘We procederen liever niet, maar we hebben geen andere keus. Zorgverzekeraars Nederland heeft ook een keuze gemaakt door onze bezwaren niet te honoreren.’

Ggz-instelling GGNet kwam in het begin van de coronacrisis meteen in actie om de wachttijden niet te laten oplopen. Met succes: het aantal mensen op de wachtlijst daalde met ruim 20 procent: van 1020 naar 800.

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente schaft als een van de laatste ziekenhuizen in Nederland een epd aan. Financieel bestuurder Eric Rikkert legt uit hoe dat in elkaar steekt. 'We hadden eerst andere prioriteiten.'

De zorgverzekeraars zijn niet meer bereid om de ziekenhuizen volledig te compenseren voor de gemiste omzet tijdens de coronacrisis. Ook willen ze de extra kosten die ziekenhuizen hebben gemaakt om de coronacrisis het hoofd te bieden, niet betalen. ZN, NVZ en NFU kijken nu naar het ministerie van VWS voor financiële compensatie.

Een consequent toegepaste strategie van indamming van covid-19 bespaart 123 miljard euro én kan mogelijk zo’n 50.000 dodelijke slachtoffers voorkomen. Dat stellen onderzoekers van KPMG en de Vrije Universiteit. Daarvoor is het wel cruciaal dat het kabinet, het OMT en het RIVM stoppen met schipperen tussen ‘maximale controle’ en groepsimmuniteit en onverkort kiezen voor een indamstrategie.

Ondanks de coronacrisis zijn de wachttijden in de ggz nauwelijks opgelopen. Dat blijkt uit een analyse die de NZa woensdag heeft gepubliceerd.

Een Commissaris acute zorg moet als onafhankelijk voorzitter van de ROAZ het publieke belang van toegankelijkheid beter bewaken. Dat vindt de RVS.

De landelijke invoering van PGB 2.0 zal niet meer onder dit kabinet plaatsvinden. Pas in het najaar wordt duidelijk wat de volgende stap is.

Zorgkantoren kunnen aan de slag met het nieuwe inkoopkader Wlz. Een Kamermeerderheid steunt minister Hugo de Jonge van VWS.

Bestuurder Mark Kramer van het Amsterdam UMC vindt dat het personeelsbeleid in de ziekenhuizen moet veranderen. Hij pleit voor een flexibele schil om de IC-capaciteit tijdelijk uit te breiden.

Medische informatie toegankelijk maken voor patiënten en tegelijkertijd medici helpen overzicht te krijgen in de soms overweldigende stortvloed aan klinische studies. Healthtech-onderneming myTomorrows werkt aan een systeem dat hier volledig geautomatiseerd voor moet zorgen. De coronacrisis bracht de ontwikkeling in een stroomversnelling, zegt chief technology officer Robert-Jan Sips.

Je hoeft geen trendwatcher te zijn om scenario’s te maken. De eerste piek in de coronacrisis is voorbij en dat maakt vooruit kijken weer mogelijk. Wat er allemaal bij scenarioplanning komt kijken?

De NZa heeft er bij de NVZ en de NFU op 'aangedrongen' dat hun leden zo snel mogelijk de actuele wachttijden voor hun medisch specialistische zorg op hun websites vermelden.