Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis, patiënten die zich beter geholpen voelen en huisartsen die meer voldoening uit hun werk halen. Het project Meer Tijd Voor De Patiënt lijkt het ei van Columbus. Enthousiaste huisartsen vonden het wel erg lang duren voor de pilots werden uitgebreid. In Gorinchem is het nu zo ver. ‘Het lijkt er op dat het in dertig praktijken voor 1 april van start gaat.’

Hebben ziekenhuizen te weinig oog voor ict-risico’s? Of stelt de digitale revolutie in de zorg ziekenhuizen voor een onmogelijke opgave? Bestuursvoorzitter Mark Van Houdenhoven van de Maartenskliniek: 'De mogelijkheden in de zorg groeien exponentieel, maar daarmee ook de dreigingen en dus de maatregelen die je moet nemen.' 

Het model voor value based healthcare van Michael Porter is nog steeds relevant, maar het is niet compleet. Paul van der Nat, programmamanager en senior-onderzoeker in het St. Antonius Ziekenhuis, breidt het uit.

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben in de Wmo en de Zvw een wettelijke plicht om samen te werken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze worden daarop niet voldoende aangesproken. ‘Pas de wet toe en spreek elkaar aan’, zegt oud-zorgbestuurder Wouter Bos op het Zorgvisie-congres Ouderenzorg op de juiste plek.

De Tweede Kamer eist in een debat over verpleeghuiszorg actie van Hugo de Jonge van VWS tegen het dreigende zorginfarct. De minister koerst af op aanpassing van het zorgstelsel en een regionale aanpak.

De Rotterdamse Havenpolikliniek wil 500 oudere patiënten per jaar afvangen van de Spoedeisende Hulp en daarmee de kosten van deze groep halveren. In plaats van naar de SEH gaan de patiënten naar de poli subacute zorg.

Als zorgverleners een centrale inschakelen om op afstand cliënten te monitoren, vraagt dat om veel vertrouwen en een goede afstemming. Dat gaat niet altijd goed. 'Regelmatig komen alarmeringen niet aan en worden vitale waarden niet doorgegeven aan de zorgcentrales', stelt WDTM-voorzitter Tonko Wedda. Wie is er verantwoordelijk als er iets mis gaat?

Minister de Jonge van VWS wil de verschillen tussen gemeenten wat betreft kwaliteitscriteria voor aanbesteden beperken. Daarmee wil hij onder andere administratieve lasten verlagen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van schriftelijk overleg over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Leden van diverse fracties in de Tweede Kamer vragen het kabinet om de administratielasten die door de Wet Zorg en dwang en de Wet verplichte ggz veroorzaakt worden, aan te pakken. Het is voor hen onduidelijk wat er precies wordt ondernomen om de regeldruk te verminderen en of dit in samenspraak met het veld gebeurt.

De gemiddelde kostprijs voor één dag hoogwaardige intramurale hospicezorg is 524 euro, heeft adviesbureau Berenschot berekend. Dit geldt voor hospices die zijn aangesloten bij de Associatie voor Hospicezorg Nederland (AHzN). In deze kostprijs zit zowel de formele als de informele zorg. Met dit onderzoek in opdracht van de AHzN hoopt de koepelorganisatie een stevig fundament te leggen onder de toekomstige financiering van de hospicezorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt analoog aan de huisartsenzorg, wijkverpleging en fysiotherapie aan een facultatieve prestatie voor de medisch specialistische zorg. Een maatwerk-dbc die zorgverzekeraar en ziekenhuis één op één afspreken moet innovatie en samenwerking vergemakkelijken. Een goed idee? De NZa geeft bij monde van projectleider Bernard Creutzburg uitleg. 

Centrale24, een zorgcentrale die voor twaalf instellingen in de regio Eindhoven de patiënten op afstand monitort, herkent zich totaal niet in de kritiek die een groep (oud-)medewerkers in de lokale media naar buiten bracht.

Artificial Intelligence kan een belangrijk wapen worden bij de bestrijding van het coronavirus. De eerste successen zijn al geboekt. Dit onder meer met gebruik van medische berichten in 65 talen, posts op social media en gegevens over de verkoop van vliegtickets.

Vereniging Huisarts en Zorg (HenZ) heeft een uniek meerjarencontract afgesloten met zorgverzekeraar VGZ, dat de gezamenlijk inzet op zinnige zorg in de regio Gorinchem en omstreken in samenwerking met de Rivas Zorggroep toekomstbestendiger moet gaan maken.

Het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en brancheorganisatie Bo Geboortezorg hebben afgelopen dinsdag crisisoverleg gehad over de dreigende faillissementen in de kraamzorgsector. VWS wil dat zorgverzekeraars flink meer betalen voor de kraamzorg. Dat melden betrokkenen.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil na de zomer met een toekomstvisie op de wet BIG komen. Het voornemen van de minister om daarin het advies B van Bekwaam van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving mee te nemen stuit echter nu al op vragen vanuit de Tweede Kamer. Vooral leden van de coalitiepartijen willen weten welke kant de minister met de wet op wil.

In plaats van bij de specialist telefonisch in de wacht te staan, kunnen huisartsen een casus ook digitaal posten. Met de Prisma-app verandert fysieke anderhalvelijnszorg in netwerkgeneeskunde. 

Wat als iemand wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar niet meer naar huis kan? Hoe maak je zo efficiënt mogelijk gebruik van de beddencapaciteit in een regio? In Nederland zijn er verschillende coördinatiepunten die het zorgaanbod afstemmen op de vraag in een bepaalde omgeving. Het Regionaal Transferpunt Salland (RTP) is er één van.

Ouderenzorgorganisatie Amstelring gebruikt als eerste organisatie in de sector een interne zoekfunctie van Google. Dit onder meer vanwege de toenemende hoeveelheid informatie die zorgmedewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen.

Veldpartijen in de zorg zijn vol lof over de analyse van de Commissie Thuiswonende ouderen onder leiding van oud-politicus Wouter Bos. Maar de urgentie van de maatschappelijke opgave moet veel luider doorklinken in de eindrapportage die zomer 2020 verschijnt. ‘De rek is nu al uit de mantelzorg.’

De Governancecode Zorg stelt vooral richtinggevend te zijn, maar bevat tegelijkertijd veel gebods- en verbodsbepalingen. De code zou een duidelijkere keuze moeten maken. Wat Marcel Melenhorst betreft moet dat een keuze voor zuivere principes zijn. ‘Een goede rvt moet uit de voeten kunnen met de basale principes en zichzelf en het bestuur scherp kunnen houden.'

Het gebruik van opioïden in Nederland neemt toe. Deze pijnstillers zijn effectief, maar kunnen ook verslavend werken. Toch is het volgens Robert van Dongen, anesthesioloog en pijnspecialist bij het Radboudumc, geen kwestie van géén medicatie geven of dergelijke pijnstillers uit de weg gaan.

Het ziekteverzuim bij de grootste ondernemingen in de kraamzorg is gemiddeld 13 procent. Dat is drie keer zo hoog als gemiddeld in Nederland en dubbel zo hoog als gemiddeld in de zorgsector. Dit torenhoge ziekteverzuim en slechte werkomstandigheden brengen kraamzorgbedrijven in financiële problemen.

Meer maatwerkplekken in de Wlz en niet twee, maar tien tot vijftien crisis-en ondersteuningsteams, moeten de zorg voor mensen met een beperking en een complexe zorgvraag verbeteren. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in de kamerbrief ‘Complexe zorg Volwaardig Leven’. 

Alleen met zorgbundels lukt het om door alle financiële schotten in de zorg te breken. Dat zeggen de onderzoekers Eric van der Hijden en Xander Koolman van het Talma Instituut van de VU. ‘Ook landen met een single-payer-systeem, zoals de NHS, werken met zorgbundels.’

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie had grote moeite om haar geleverde zorg betaald te krijgen. Dus schakelde ze hulptroepen in. Samen met P5COM stroomlijnde de organisatie alle processen die met toewijzing samenhingen.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling neemt cliënten serieus en levert concrete verbeterpunten op. Elke klacht of gevoel van onvrede geeft een grote of kleine deuk in het vertrouwen van de cliënt in de zorgverlening.

Minister Hugo de Jonge van VWS lijkt het op veel onderdelen eens te zijn met veel van de tien tips van Buurtzorg-directeur Jos de Blok aan de minister. Maar de antwoorden op Kamervragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink geven daarover geen uitsluitsel.

Er is meer financiering mogelijk voor behandelingen buiten het ziekenhuis dan menigeen denkt. Brancheorganisaties NVZ en FMS wijzen de weg in subsidieland.

Een meerderheid van de academische ziekenhuizen heeft de Lean Six Sigma-methode ingevoerd om de kosten te drukken. De resultaten verbeteren dan wel, maar dat gaat ten koste van het werkplezier en de beoogde verbetercultuur komt niet van de grond. ‘Dan is Lean alleen een goed instrument om gauw de tent op orde te krijgen’, zegt Relinde de Koeijer. Zij promoveerde onlangs op de toepassing ervan bij de facilitaire diensten van umc's.