It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Zorgorganisatie Oktober boog een forse achterstand in de ict om in een voorsprong. Ze wonnen er drie prijzen mee. Bestuurder Paula Nelissen legt uit hoe. 

In Zorgvisie magazine nr. 8, dat op 13 december 2019 verschijnt, komen onder meer aan bod: het maatschappelijk debat omtrent de Wet Verplichte ggz, robot Phi en de werkervaringseis op de spoedzorg. Jaqueline Joppe geeft in een groot interview haar mening over de integrale vergelijking van verpleeghuizen. 

Het budget voor onderzoek naar de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) gaat van één naar vijf miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. De staatssecretaris deed dit in de aanloop naar het debat donderdag over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord.

De zorg verandert en daarmee ook de rol van de arts en de vaardigheden die hij nodig heeft. Arts en docent-onderzoeker Wouter Keijser promoveert vrijdag aan de Universiteit Twente op dit onderwerp. ‘Medisch leiderschap biedt kansen om de zorg opnieuw uit te vinden’, stelt hij.

Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter van Zorggroep Elde Maasduinen, is faliekant tegen de nieuwe bekostiging voor verpleeghuizen en waarschuwt voor een ‘jeugdzorg-debacle' in de ouderenzorg. Een terugblik op acht jaar vice-voorzitterschap van ActiZ en een vooruitblik op de toekomst van de ouderenzorg.

Martin van Rijn schrijft over de afspraken die in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn gemaakt. 'Het in de pas laten lopen van volumedaling, transitieafspraken, een eventueel cao-akkoord en de inkooponderhandelingen staat onder spanning.' 

Met de Wet zorg en dwang (Wzd) komt er een aantal functionarissen bij die uiteindelijk beslissen over onvrijwillige zorg. Het blijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben om dit te organiseren en dat komt niet per se ten goede van de zorg. Dat stelt Danielle Immers, senior beleidsmedewerker en projectleider Wzd bij ’s Heeren Loo. 

Navigatie-apps zijn een steuntje in de rug bij het vinden van de weg. Maar als je niet goed kunt zien, werkt dit soort apps vaak averechts. Onderzoeker Joey van der Bie maakte met EyeBeacons een platform waarmee blinden en slechtzienden er wel baat bij hebben.

Het verbetertraject dat loopt binnen het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft nog onvoldoende opgeleverd. Die conclusie trekt de NZa in haar rapport over de uitvoering van wettelijke taken van het CAK in 2018. Een bedrag van 184,3 miljoen euro aan afboekingen is verkeerd verwerkt.

Het stappenplan van de Wet Zorg en dwang moet een prikkel zijn om vrijwillige zorg te stimuleren. Volgens Danielle Immers, senior beleidsmedewerker en projectleider Wet zorg en dwang bij ‘s Heeren Loo is het maar de vraag of die prikkel echt gaat werken in de praktijk.

De Parnassia Groep heeft een contract met doorleverplicht, maar VGZ zal de ggz-aanbieder niet keihard houden aan de behandelplicht. De zorgverzekeraar is bereid tot financiële compensatie voor geleverde zorg, laat VGZ weten in een reactie aan Zorgvisie.

Msb’s hebben een zelfstandige verplichting op het gebied van privacy en kunnen daarin niet leunen op het ziekenhuis. De Autoriteit Persoonsgegevens kan ook msb’s komen controleren.

Startup Aidence ontwikkelde een AI-oplossing om in een vroeg stadium longkanker te kunnen detecteren. Radiologen zijn enthousiast. Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep betalen ze zelfs mee.

De geest van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die per 1 januari de Wet Bopz gaat vervangen, is verloren gegaan in het tumult over mensen met verward gedrag. Dat stellen Hans Hendrikx, geneesheer directeur van Vincent van Gogh en Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Conrisq Groep, waar VvG sinds dit jaar onder valt.

Nieuw ontwikkelde indicatoren moeten leiden tot betere toegang tot zorg en ondersteuning, minder knelpunten rondom hulpmiddelen, en extra investeringen in cliëntondersteuning. Dat laat minister van VWS Hugo de Jonge weten in een Kamerbrief.

De Amerikaanse radioloog Atul Gupta is Chief Medical Officer Image Guided Therapy bij Philips. Minimaal invasief behandelen is zijn specialisme. 'Je kunt steeds meer kwijt op de punt van een sliert spaghetti. Alles wat je maar nodig hebt voor een diagnose of een behandeling.'

De Wet verplichte ggz (Wvggz), die per 1 januari de Wet Bopz gaat vervangen, kan weleens een nieuwe impuls gaan geven aan een uittocht van psychiaters uit de grotere instellingen. Dat vrezen Hans Hendrikx, geneesheer-directeur van Vincent van Gogh, en Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur Stichting Conrisq Groep, waar VvG sinds dit jaar onder valt.

Het gebruik van technologie in de zorg neemt wereldwijd steeds verder toe, samen met de tevredenheid van zorgconsumenten over nieuwe ontwikkelingen zoals het digitaal consult. Ook is er sprake van een toenemende bereidheid van burgers om hun gegevens elektronisch te delen. Maar in Nederland is dat allemaal net even anders, blijkt uit onderzoek van  Deloitte.

In de jeugdzorg, acute zorg en forensische zorg zijn nog nauwelijks contracten afgesloten voor 2020. De zorgverzekeraars komen er niet uit met de ggz-instellingen.

Het aantal dodelijke valpartijen neemt toe in Nederland. De verklaring daarvoor ligt niet (alleen) bij de vergrijzing, weet Dick ter Steege van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kennis van de eigen kostprijzen en hoe deze zijn opgebouwd, is cruciaal in de onderhandeling met gemeenten. Anderzijds helpt het zorgaanbieders beter te sturen op de bedrijfsvoering.

Met de overname van Oppstap verbreedt Highcare zijn profiel van detacheerder tot opleider in de zorg. ‘Het gaat om het bieden van maatwerk’, zegt Willem Grool, directeur opleidingen.

Internist Jouke Tamsma is medisch directeur van het onlangs geopende TechMed Centrum van de Universiteit Twente. 'Wij leiden studenten op in een razendsnel veranderende medische wereld.'

Voor zover bekend weigeren alle verpleeghuizen in Noord-Brabant nog steeds mee te werken aan het NZa-kostenonderzoek. Ze vinden het te vroeg voor een discussie over kostprijzen en willen eerst een gesprek over de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg. ‘Het is een utopie om de complexe werkelijkheid in Excel-sheets te vangen.’

In februari begint de zorgverzekeraar haar leefstijlpilot Changing Health. Een combinatie van een coach en een app voor mensen met overgewicht, die een risico hebben voor diabetes-II. In Groot-Brittannië is het een bewezen succes.

Voor de gehandicaptenzorg was 2018 financieel gezien een minder goed jaar. Het netto resultaat in de gezondheidssector liep terug van 205 miljoen euro in 2017, naar 136 miljoen euro in 2018. De totale omzet steeg dan wel naar 9,3 miljard euro, de bedrijfslasten stegen nog harder, tot 9 miljard euro. Dat laat de analyse van Intrakoop zien.

Tijdens haar bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, op 3 december, sprak de koningin over de samenwerking tussen zorg en onderzoek.

Onderzoeksinstituut BReIN creëert een digitale infrastructuur met een enorme rekenkracht voor het bewerken van big data in de gezondheidszorg. Daarmee zoekt het nu naar een betere diagnostiek van Alzheimer. Misschien wijst dat ook de weg naar een werkzaam geneesmiddel.

De wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien steeds sneller. Per maand komen er landelijk ruim 500 wachtenden bij. ‘Alleen extra geld is niet de oplossing.’

Wetenschappelijk bewijs dat leefstijlinterventies chronische ziekten kunnen remmen, komt steeds meer voor handen maar in de praktijk wordt er nog te weinig van geprofiteerd. Dat stellen onderzoekers van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde.