Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Verzekeraars maken budget wijkverpleging niet opEr blijft 300 miljoen euro voor wijkverpleging op de plank liggen.

Blockchain PharmaTrack gaat diefstal medicijnen tegenVolgens softwareleverancier Unisys ging de afgelopen jaren 100 miljoen dollar verloren bij een aantal grote medicijnroven.

‘Rotte appels zijn een bedreiging voor ons zorgstelsel’Jacobine Geel en André Rouvoet menen dat zorgaanbieders als Vitalis een bedreiging vormen voor de houdbaarheid van het zorgstelsel.

NZa ontvangt veel meldingen over ggzVooral over de wachttijden in de ggz kwamen het afgelopen kwartaal veel vragen en meldingen binnen bij de zorgautoriteit.

Akkoord over cao ggzWerknemers in de ggz krijgen een loonsverhoging en de administratieve lasten moeten worden verlaagd.