The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Artsen die nieuwe technieken toepassen, maken onherroepelijk fouten. Dat kan soms leiden tot ernstige gezondheidsschade. Chirurg en onderzoeker Frank van Workum denkt na over mogelijkheden om artsen sneller te laten leren. 

Verpleeghuizen willen niet mee werken aan de nieuwe bekostiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Brancheorganisatie ActiZ vreest dat de meeste doelmatige aanbieders de norm worden en dat er grote verschillen in tarieven ontstaan.

Uit onderzoek van de NVTZ blijkt dat de raden van toezicht behoorlijk gedigitaliseerd zijn. Tegelijkertijd biedt de opkomst van zorgtechnologie kansen voor verjonging. Maar er zijn ook verbeterpunten, zoals de zichtbaarheid in de eigen organisatie. Dat zegt Marius Buiting, directeur van de NVTZ.

In de spreekkamer leggen specialisten de basis voorkwalitatief goede, zinnige en efficiënte zorg. Wij pleiten voor een model dat al deze facetten van het werk van artsen beloont.

De NZa is deze week het traject gestart dat moet leiden tot een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg. De nieuwe bekostiging moet meer rekening houden met de verschillen tussen verpleeghuizen. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg moet leidend zijn. Dat vertelt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de zorgautoriteit.

In 2012 kreeg zorgbestuurder Iris van Bennekom de diagnose borstkanker. Ze moest strijden tegen protocollen en systemen om ruimte te krijgen voor wat ze zelf belangrijk vond.

De gemeenten Ede, Dongen en Hollandscheveld leveren de ouderenzorg van de toekomst. Althans, dat vindt het kabinet. In de begroting van volgend jaar van het ministerie van VWS worden deze drie gemeenten als lichtend voorbeeld gezien.

‘De COPD-patiënt kan nog niet vertrouwen op e-health’. Dat was de conclusie van een volgens opdrachtgever Hans Ossebaard van Zorginstituut Nederland ‘onthullend’ onderzoek. Slecht voor 6 van de 13 apps werd bijvoorbeeld 'enig bewijs van effectiviteit' gevonden.

De ministers van VWS erkennen in hun op Prinsjesdag gepresenteerde begroting dat er sprake is van personeelstekorten in de verschillende deelsectoren in de zorg. Maar er wordt onvoldoende geld vrijgemaakt om de problemen op te lossen, vinden betrokkenen.

Ziekenhuizen en medisch specialisten moeten afspraken maken over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. In deze afspraken moet ook oog zijn voor de mogelijke inkomstenderving voor specialisten als zorg uit het ziekenhuis wordt verplaatst. Dat zeggen David Ikkersheim (KPMG) en Steven Lugard (Performation).

In de zorg wordt nog veel weggegooid, een gegeven dat niet strookt met de ambities van de Green Deal in de Zorg. Zorgorganisaties moeten hun businessmodellen aanpassen om te verduurzamen, maar dat vraagt om een flinke investering. Toch zijn er ook in de zorg mogelijkheden om materialen te hergebruiken en toe te werken naar een circulaire economie. Dat zeggen Martine van Laar en Rebecca Kuijpers van Baker McKenzie.

Prima dat het ministerie van VWS veel aandacht heeft voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek, maar zorg ervoor dat er geen blokkades worden opgeworpen, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). GGD GHOR pleit op zijn beurt voor meer aandacht voor de nulde lijn en dus voor structurele investeringen in preventie en in de jeugdgezondheidszorg.

De randvoorwaarden voor het aanbesteden op resultaat in de Wmo ontbreken. De landelijke overheid stelt onvoldoende budget beschikbaar en cliënten hebben onvoldoende rechtszekerheid. Daarover zijn tegenstander Tim Robbe en voorstander Niels Uenk het eens.

Onder de nieuwe directeur Aad de Groot blijft zorgverzekeraar DSW een geheel eigen koers varen. ‘Congruent gedrag is het nieuwe modewoord, maar volgens mij moet een zorgverzekeraar zich kunnen profileren met zijn eigen visie en zijn eigen mening’, zegt De Groot. Welke visie dat is, legt hij uit in een interview.

Vastgoedinvesteerder Annexum wil op korte termijn grote stappen zetten op de zorgvastgoedmarkt. Zorginstellingen worden steeds vaker gezien als een goede investering, maar, zo waarschuwt oprichter Huib Boissevain, de zorg is complex. Daarom zet Annexum in op grootschalige data-analyse om investeringsproposities op waarde te kunnen schatten.

Medisch specialisten in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem behandelen en snijden minder sinds de zorg in 2017 thematisch is georganiseerd rond aandoeningen. ‘Maar Nederlandse ziekenhuizen zijn te klein om de vakgroepen helemaal af te schaffen’, stelt Desiree Creemers, directeur medisch zorg in Rijnstate.

Toby Cosgrove werkte jarenlang als hartchirurg en daarna als CEO bij de Cleveland Clinic, een groot Amerikaans academisch medisch centrum in de Verenigde Staten. Tegenwoordig is hij adviseur van de gezondheidstak van Google. Hij vindt dat zowel de gezondheidszorg als techbedrijven verplicht zijn om transparanter te worden, zo zei hij tijdens het Intelligent Health congres in Basel.

Is de personele bezetting van operatiekamers nu al een probleem, de komende jaren wordt dat almaar nijpender. Het aantal 60-plussers neemt toe en de uitval op de opleiding blijft onverminderd hoog, blijkt uit tussentijdse cijfers van het Capaciteitsorgaan. ‘Het is een kaars die aan twee kanten opbrandt.

In 2020 moet de palliatieve zorg in Nederland aanzienlijk beter geregeld zijn, dat was het doel van een nationaal programma dat in 2014 van start ging. Adviseur palliatieve zorg Chantal Pereira van IKNL legt uit welke veranderingen er sinds zijn doorgevoerd en wat er komend jaar verandert.

Uit donderdag gepubliceerd onderzoek van KPMG blijkt dat regionale samenwerking in de zorgsector nog in de kinderschoenen staat. Enerzijds logisch, omdat de beweging nog relatief jong is. Anderzijds problematisch omdat het Hoofdlijnenakkoord noopt tot een versnelling hierin. Volgens Anna van Poucke van KPMG is het vooral zorgwekkend dat de basisvoorwaarden voor regionale samenwerking niet voldoende aanwezig zijn.

Minister Hugo de Jonge van VWS vindt het niet eerlijk dat cliënten in de niet-gecontracteerde 2,7 maal zo veel zorg krijgen. Dat zei hij een debat met de Tweede Kamer, waarin kritiek klonk op zijn plannen voor een herkenbaar wijkteam. ‘De minister staart zich blind op een organisatievorm’, zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans.

Lies van Gennip vertrekt als directeur van kennisinstituut Nictiz. Ze neemt afscheid met een symposium over het gebruik van informatie voor betere zorg. Tijdens haar directeurschap is er is veel veranderd. ‘Zelfs Google heeft SNOMED omarmd, dat wil wat zeggen.’

De integrale digitale diagnostiek die VGZ vanaf 1 januari invoert, kan zorgen voor veel problemen. Dat vreest Arend Jan Poelarends, directeur financiën van Ziekenhuis St Jansdal. ‘Als we gaan prikken in een verpleeghuis kunnen we toch niet de VGZ-verzekerden overslaan?’

Artificial Intelligence (AI) floreert en wordt steeds vaker gebruikt in de zorg. Peter Lee, Corporate Vice President van Microsoft Healthcare, denkt dat de zorgsector over tien jaar het grootste gedeelte van de cloud gebruikt. Dat zei hij op het Intelligent Health congres in Basel.

Een verdiepend onderzoek naar de redenen waarom zorgaanbieders in de wijkverpleging zonder contract werken is deels mislukt. Zorgaanbieders deden alleen op anonieme basis mee, omdat ze bang waren anders niet meer voor een contract in aanmerking te komen.

Vincent van Gogh wil volgend jaar een ruimer contract met Zilveren Kruis sluiten. Dit jaar werden de grenzen van dat contract namelijk al in augustus bereikt. Het gevolg: de ggz-aanbieder moest vanaf deze maand een stop inlassen voor verzekerden van Zilveren Kruis.

De wijkverpleging en de in eerstelijnsverblijfbedden zitten aan de grenzen van hun capaciteit. Ze moeten door het personeelstekort steeds vaker nee verkopen. Door de stagnerende doorstroom raken ziekenhuizen overvol. Tijd om paal en perk te stellen aan de niet-gecontracteerde zorg, zegt Fundis-bestuurder Jeroen van den Oever namens brancheorganisatie ActiZ.

De Europese Unie (EU) steekt miljarden in een nieuw kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Een van de vijf missies is kankerzorg. Radioloog Regina Beets-Tan neemt zitting in het Mission Board en legt uit wat ze wil bereiken.

Het plan van minister Hugo de Jonge van VWS voor een herkenbaar team op wijkniveau zal het zorgvolume opdrijven en leiden tot minder kwaliteit van zorg, stelt Buurtzorg-directeur Jos de Blok. ‘Er is helemaal niet gecheckt wat de inhoudelijke voordelen zijn van een herkenbaar team op wijkniveau voor wijkverpleegkundigen en cliënten.’

Huisartsen staan als werkgevers en ondernemers voor grote personele uitdagingen. Tegelijkertijd staat bij vooral kleinere praktijken het strategisch personeelsbeleid nog in de kinderschoenen. Om huisartsen en hun medewerkers te begeleiden in de veranderende zorgarbeidsmarkt is het programma ‘Goed voor elkaar’ in het leven geroepen.