You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Pim Steerneman, bestuursvoorzitter van Sevagram, is genomineerd voor de titel Zorgmanager van het jaar 2019.

Meer psychiaters willen direct meepraten over het beleid van ggz-instellingen. Een medische staf komt nu maar af en toe voor.. Daar heerst onvrede over onder psychiaters.

Amerikaans onderzoek bracht flinke belemmeringen bij het gebruik van ziekenhuis-epd's aan het licht. Zorgverleners kunnen er vaak niet mee overweg en gaan over op handgeschreven aantekeningen. Volgens CMIO Ronald Petru van het Radboudumc is dit vooral het gevolg van een gebrekkige organisatie. 

ZN-directeur Wout Adema wijst op de dunne plekken in de financieringssystematiek van de wijkverpleging. ‘Als we niet oppassen lopen de kosten uit de hand en blazen we het systeem op.’

Door het tekort op de arbeidsmarkt stagneert taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen.

Meerjarencontracten vormen een goed vertrekpunt voor meer samenwerking en transparantie. Maar de motieven voor het maken van meerjarenafspraken zijn soms nog opportunistisch en de contractuele invulling is niet zelden mager.

Cees Snoek en Marcel Worring, hoogleraren aan de UvA, starten samen met onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten een publiek-privaat onderzoekslab. Dit AIM Lab gaat zich richten op Artificial Intelligence voor medische beeldherkenning.

De aansluiting tussen e-health en 50-plussers kan beter. Verschillende barrières zorgen ervoor dat e-health nog niet succesvol is onder ouderen. Dat stelt Gaby Anne Wildenbos in haar proefschrift ‘Design Speaks: Improving patient-centeredness for older people in a digitalizing healthcare context’, waarmee zij op 22 maart 2019 zal promoveren aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. 

De schotten tussen de ZVW, Wlz en Wmo maken de juiste zorg op de juiste plek tot een moeizame exercitie. Hospital@Home moest 52 obstakels uit de weg ruimen. Ook de wijkkliniek en huisbezoeken van specialisten ouderengeneeskunde botsen op de schotten, zo bleek op het Zorgvisie-congres Ouderenzorg op de juiste plek.

De Gezondheidsraad is zorgvuldig te werk gegaan bij het advies over protonentherapie voor kinderen met kanker, vindt minister Bruins voor Medische Zorg.

De financiering van effectieve leefstijlinterventies die onderdeel zijn van de behandeling van ziekten komt niet goed van de grond. Dat komt doordat deze vorm van preventie niet in het basispakket zit.

Vier Rotterdamse ziekenhuizen en vvt-instellingen die vallen onder de brancheorganisatie Con Forte starten per 1 mei met een pilot voor acute ouderenzorg in het oude Havenziekenhuis, nu de Havenpolikliniek. Het gaat om een nieuw zorgconcept specifiek voor ouderen om de zorg dichtbij de patiënt te brengen.

Van de werkgevers met wervingsproblemen denkt 42 procent dat ze in de toekomst niet meer kunnen voldoen aan de vraag. Daardoor zullen wachtlijsten toenemen.

In deze whitepaper laten we zien hoe management- en stuurinformatie, procesoptimalisatie en prestatieverbetering bijdragen aan het succes van zorgorganisaties. Dit doen we aan de hand van onderzoek, interviews met experts en een praktijkcase.

Verzekeraar de Amersfoortse sluit zich aan bij Vitaal Vechtdal. Vitaal Vechtdal is een regionaal samenwerkingsverband dat als doel heeft de gezondheid van de inwoners te verbeteren.

Gijsbert van Herk, de bestuurder van de Rotterdamse organisatie Humanitas, is genomineerd voor de titel Zorgmanager van het jaar 2019.

Het besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet gaat volgens Jan Klein, anesthesioloog en hoogleraar Patient Safety Engineering aan de TU Delft, niet ver genoeg. ‘Ik ben voor maximale transparantie.’

Bijna zes van de tien patiënten slapen slecht tijdens het verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Maar met eenvoudige aanpassingen is al veel gezondheidswinst te behalen, weten onderzoekers Olaf Verschuren en Jeroen Dudink.

Met generatiebeleid proberen ziekenhuizen oudere werknemers langer door te laten werken. Het Spaarne Gasthuis gaat verder en betrekt alle generaties bij het HRM-beleid.

Het nieuwe nummer van Zorgvisie ict magazine is verschenen. Daarin een interview met Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland. Zij gaat in op de voors en tegens van pgo's.

Het afschaffen van aanbesteden in de Wmo is kansloos en naïef. Dat zegt aanbestedingsdeskundige Theo van der Linden in reactie op het plan van minister De Jonge.

Achmea ziet de marges bij de zorgactiviteiten verbeteren.

Meer en slimmer gebruik van data, onder meer bij samen beslissen. Meer waardengedreven zorg. Meer regie van de patiënt. Dat zijn volgens sprekers op het Health Tech Event de lessen van HIMSS19. 

Over vijf weken wordt bekend wie de nieuwe Zorgmanager van het Jaar is.

Meer dan het zorginkoopbeleid bepaalt de samenstelling van de verzekerdenpopulatie het resultaat van zorgverzekeraars. Verzekeraars anticiperen daarop door verlieslatende collectiviteiten af te stoten. Dat blijkt uit een analyse van openbare bronnen door onderzoeksbureau Equalis.

‘Het gaat om zorg op de juiste plek én op het juiste moment’. Dat zegt voormalig CEO Randall Moore van Mercy Virtual.

Om de kwaliteit van de zorg op peil te houden is het noodzakelijk winstuitkering in ziekenhuizen mogelijk te maken. Dat stelt het visiedocument Van bricks naar clicks van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Iedereen is laaiend enthousiast over de gezondheidswinst van de Nationale Diabetes Challenge. Maar een structurele financiering ontbreekt nog steeds voor het wandelevenement van Bas van de Goor.

Achteraf had minister Bruins liever één groot hoofdlijnenakkoord voor de zorg afgesloten.

Afschaffen van het aanbesteden in de Wmo vormt een enorme inperking van de keuzevrijheid van patiënten en werknemers, vindt aanbestedingsexpert Tim Robbe. Het creëren van monopolisten in wijken zal het kostenprobleem in de Wmo niet oplossen en is in strijd met de Europese aanbestedingsrichtlijn.