Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien

Over Viatore

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. We doen dat door ruimte te maken: individueel, door coaching en training; bij organisaties door organisatieleren en innovatie en bij netwerken door het opzetten en faciliteren van experimenttrajecten. We hebben uitgebreide kennis over transities, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo helpen we mensen en organisaties met advisering op maat. We doen dit primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs. Strategische advisering, begeleiding van (complexe) verandertrajecten en experimenttrajecten, projectmanagement en projectleiding zijn onze kerncompetenties. Zie hiervoor ons portfolio. Neem contact op voor meer informatie. We vertellen je graag meer!

Viatore op Twitter

Transitiecursus Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we ons zorg- en welzijnssysteem meer mensgericht en economisch volhoudbaar maken? In samenwerking met Drift organiseert Viatore een transitiecursus zorg & welzijn die hier dieper op ingaat.

Lees meer

Inspiratie van de week

  • Positieve gezondheid

    Wij werken regelmatig samen met Machteld Huber. Zij ontwikkelde het concept positieve gezondheid. Gezondheid is volgens dat concept het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’. Een dynamisch concept dus, en een wereld van verschil met de oude WHO-definitie waarbij gezondheid een toestand is: je bent gezond of je bent niet gezond. Dat doet geen recht aan hoe mensen zich zelf vaak voelen. Positieve gezondheid en de uitwerking daarvan door Machteld Huber in zes hoofddimensies, is voor ons een inspiratiebron.

    Geplaatst door: Arin | Geschreven op: 11 mei, 2016

Nieuws

Minister De Jonge van VWS stelt 90 miljoen euro beschikbaar om ervoor te zorgen dat e-health op grotere schaal thuis wordt toegepast.

Albert Koeleman en Edwin Smit leggen per 1 september 2019 hun functies als bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis Groningen neer.

Zorgvisie ict magazine nr. 1, 2019 is verschenen. Daarin onder meer een interview met Mirjam van Velthuizen, bestuurder bij het UMC Utrecht.

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een op de drie cliëntondersteuners ervaart echter dat hun onafhankelijkheid ernstig onder druk staat. Zorgkantoren en gemeenten oefenen druk uit, bijvoorbeeld om te voorkomen dat budgetten overschreden worden.

Máxima Medisch Centrum (MMC) is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle doelstellingen op het gebied van medicatie heeft behaald.

Kankerpatiënten moeten beter kunnen meepraten bij een beslissing in hun behandeltraject. Dat stelt minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

Zorgmodellen die in India innovatief en succesvol zijn, zouden in het Nederlandse zorgsysteem disruptief zijn. Er zitten echter wel onderdelen in waarmee ook hier waardegedreven zorg is te realiseren.

Claus Verbrugge (Stichting Humanitas) en Vanessa Hart en Jannelien Wieland (Ipse de Bruggen) zijn de nieuwe leden van de raad van toezicht van de Zuid-Hollandse zorgorganisaties.

Volgens bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG is het onvermijdelijk dat acute zorg geconcentreerd wordt. Maar hij ziet het huidige concurrentiemodel en de defensieve houding bij bestuurders en gemeenten als struikelblok voor vergaande samenwerking.

Het overhevelen van medische gegevens uit een ziekenhuis-epd naar een pgo (persoonlijke gezondheidsomgeving) is mogelijk. Dat blijkt uit een praktijkproef van ChipSoft en de Reinier Haga Groep. Hiermee ligt de weg open voor de grootschalige ontsluiting van medische dossiers voor patiënten zelf. 50 van de 75 Nederlandse ziekenhuizen gebruiken een epd van ChipSoft.  

Voor verbetering van de kwaliteit van de spoedzorgketen is maximaal ruim 31 miljoen euro nodig. Dat blijkt uit de budgetimpactanalyse van de NZa die minister Bruins naar de Kamer heeft gestuurd.

Lange tijd was het UMC Utrecht voorloper met het patiëntenportaal. De verantwoordelijke bestuurder Mirjam van Velthuizen hanteert dan ook het principe no guts, no glory.

Steeds minder nieuw aangetreden zorgbestuurders hebben bestuurservaring. Dat is een direct gevolg van de WNT2, blijkt uit analyse van Zorgvisie op basis van gegevens van de NVZD.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft voor de spoedeisende hulp vernieuwende afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Niet het aantal medische handelingen, maar de kwaliteit van de zorg bepaalt de komende vijf jaar de hoogte van het bedrag.

Op 15 januari is Akwa GGZ, het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, officieel van start gegaan.

Na meer dan tien jaar online te zijn geweest stopt MijnZorgnet.nl. Het was een van de eerste landelijke online platforms voor patiënten.

Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en twee zorgverzekeraars willen met een samenwerkingsovereenkomst ‘de juiste zorg op de juiste plek’ brengen. In de praktijk is dat lastig omdat de keuzevrijheid van de patiënt door de Mededingingswet leidend is.  

Maandag 21 januari begint de e-healthweek 2019. Het programma omvat ruim 200 bijeenkomsten. Aandachtspunten zijn onder meer bekostiging van en toezicht op e-health en de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen.

Als ziekenhuis Bronovo in Den Haag sluit, is het voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van belang of de verandering in het zorgaanbod is afgestemd met betrokkenen, zoals de cliëntenraad en ketenpartners. Afstemmen is in dit geval meer dan informeren.

De Europese Unie wil samen met Noorwegen en Zwitserland bereiken dat er volgend jaar 20 miljard euro wordt geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. De zorg speelt in de plannen een belangrijke rol.

De nieuwe Green Deal heeft consequenties voor zorginstellingen. Kwartiermaker Cathy Van Beek verwacht kritiek op de extra registratielast en het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator.

De registratie van leefstijlcoaches in het AGB-register komt langzaam op gang. De gecombineerde leefstijlinterventie wordt sinds 1 januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering, maar in een veel regio’s is het nog niet beschikbaar.

De gemeente Noordoostpolder heeft het voormalige Dokter Jansencentrum van de failliet verklaarde MC Groep gekocht. Volgens de wethouder is er geen sprake van staatssteun.

Bij DNA-onderzoek bij kankerpatiënten komen soms ook andere genetische veranderingen aan het licht. Een overgrote meerderheid van de patiënten wil geïnformeerd worden over deze bijvangst.

Onderzoekers van het Amsterdam UMC, Nictiz en ChipSoft werken aan een systeem voor betere communicatie tussen arts en patiënt. Dit op basis van Eenheid van Taal en Snomed CT.

Hoogopgeleide vluchtelingen komen moeilijk aan een baan in de zorg. De opname in het BIG-register is te ingewikkeld. Het CIBG herkent de signalen deels. De langdurige procedure is echter een vast gegeven, aldus de overheidsinstelling.

Minister Hugo de Jonge stelt extra budget beschikbaar voor de geestelijke verzorging in de eerste lijn. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen euro.

Visioplan is geen papieren zorgplan op de plank, maar een digitale tool waarmee cliënt en begeleider op een speelse manier doelen op verschillende leefgebieden monitoren.

Er is actie nodig om de drukte in de acute zorg ook in de toekomst op te kunnen blijven vangen, benadrukt de NZa in de 'Monitor acute zorg 2018'.

Philips voert wijzigingen door in de structuur van het bedrijf. Volgens topman Frans van Houten kan het zo beter aan de wens van klanten voldoen.